Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа»


Профільна кафедра кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

НМКД


1 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Вступ до гостинності Данько Н.І. PDF 
Підприємництво Більовська О.О. PDF   
Основи наукових досліджень Страпчук С.І. PDF 
Гігієна та санітарія в галузі Соколовська О.О. PDF 
Харчова хімія Червоний В.М. PDF 
Рекреалогія Парфіненко Т.О. PDF
Товарознавство Соколовська О.О. PDF 
Економічна теорія Дерід І.О. PDF
Економіко-математичне моделювання Ханова О.В. PDF 
Сталий розвиток індустрії гостинності Страпчук С.І. PDF 
Україна в контектсі європейської історії Миколенко Д.В. PDF 

Також викладаються «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти проходять ознайомчу практику.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства Горєлков Д.В. PDF 
Технологія продукції ресторанного господарства Гревцева Н.В. PDF 
Громадське будівництво Горєлков Д.В. PDF
Організація готельного господарства Терешкін О.Г. PDF 
Менеджмент готельного і ресторанного господарства Решетняк О.І. PDF 
Інженерна графіка Горєлков Д.В. PDF 
Нутріціологія Соколовська О.О. PDF 
Харчування та здоров’я Соколовська О.О. PDF 
Кулінарне мистецтво Терешкін О.Г. PDF 
Етнічні кухні Гревцева Н.В. PDF 

Також викладаються «Іноземна мова», «Філософія» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти проходять навчально-виробничу практику. 

3 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Інженерне обладнання будівель Горєлков Д.В. PDF 
Економіка підприємства Жихор О.Б. PDF 
Маркетинг готельного і ресторанного господарства Данько Н.І. PDF
Менеджмент готельного і ресторанного господарства Решетняк О.І. PDF 
Мистецтво сомельє Терешкін О.Г. PDF 
Інформаційні системи, технології та електронна комерція Данько Н.І., Горєлков Д.В. PDF
Організація ресторанного господарства Червоний В.М., Горєлков Д.В. PDF 
Барна справа Гревцева Н.В. PDF

Також викладаються «Іноземна мова за фахом» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти проходять виробничу практику.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Проектування об’єктів в ГРГ Червоний В.М. PDF 
Бухгалтерський облік Євтушенко О.В. PDF  
Івент-менеджмент Писаревський М.І. PDF 
Бізнес-планування в ГРГ Миколенко О.П. PDF 
Курортологія Парфіненко Т.О. PDF 
Організація анімаційних послуг Писаревський М.І. PDF 
Нейромаркетинг Страпчук С.І. PDF 
Організація туристичної діяльності Більовська О.О. PDF 
Кулінарне мистецтво Терешкін О.Г. PDF 
Брендинг Писаревський М.І. PDF 
Організація виставкової діяльності Жихор О.Б. PDF 
Управління проєктами в ГРГ Миколенко О.П. PDF 
Міжнародний туризм Ханова О.В. PDF 

На 4-му курсі студенти також проходять передипломну практику , складають комплексний атестаційний екзамен за фахом та захищають кваліфікаційну роботу в ЕК.