Підготовка бакалаврів


БАКАЛАВРІАТ


Спеціальність Освітня програма
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
Міжнародна логістика і митна справа
Міжнародний бізнес
Міжнародні фінанси
Міжнародна електронна комерція
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм Туризм
Міжнародний туристичний бізнес
291 Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії
Міжнародна інформація та міжнародні комунікації
Міжнародні відносини та регіональні студії
Міжнародні відносини