Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»


Профільна кафедра кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Історія зарубіжної культури Філатова О.Є. PDF PDF PDF PDF
Політична географія світу Федорова Г.Ю. PDF PDF PDF PDF
Вступ до фаху Солових Є.М. PDF PDF PDF PDF
Інформатика Лубенець С.В. PDF PDF PDF PDF
Конфліктологія та теорія переговорів Мовчан У.І. PDF PDF PDF
Основи наукових досліджень Доценко О.М. PDF PDF PDF
Історія міжнародних відносин Філатова О.Є. PDF PDF PDF PDF
Вступ до регіональних студій Файєр О.А. PDF PDF PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються «Історія України», «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Релігієзнавство», «Правознавство», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Теорія та практика комунікацій Хижняк Л.М. PDF PDF PDF
Країнознавство Файєр О.А. PDF PDF PDF PDF
Теорія міжнародних відносин Кліпкова Г.О. PDF PDF PDF
Міжнародне право Доценко О.М. PDF PDF PDF PDF
Інформаційні системи та мережі Лубенець С.В. PDF PDF PDF
Прикладна інформатика Лубенець С.В. PDF PDF PDF
Основи міжнародних інформаційних відносин Лемішко Ю.М. PDF PDF PDF
Основи організації баз даних Чала О.В. PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються «Правознавство», «Філософія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова (німецька, або французька, або іспанська)» та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів фахівцями профільних факультетів університету, студенти у 4 семестрі проходять комп’ютерну практику.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Сучасні теорії інформаційного суспільства Каплін О.Д. PDF PDF PDF
Теорія масової комунікації Хижняк Л.М. PDF PDF PDF
Зв'язки з громадськістю в міжнародних відносинах Чернишова Л.О. PDF PDF PDF PDF
Прес-служба зовнішньополітичних відомств Солових Є.М. PDF PDF PDF PDF
Дипломатія та розвідка Безрученко В.О. PDF PDF PDF
Міжнародна інформація Харченко І.М. PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та світова політика Алексєєва Т.І. PDF PDF PDF PDF
Комп’ютерний дизайн Чала О.В. PDF PDF PDF

На 3-му курсі також викладаються «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька)», «Конфліктологія та теорія переговорів» і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти у 6 семестрі проходять виробничу практику (методичні вказівки).

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Дипломатична та консульська служба Безрученко В.О. PDF PDF PDF
Інформаційно-аналітична діяльність в МВ Харченко І.М. PDF PDF PDF
Аналіз зовнішньої політики Солових Є.М. PDF PDF PDF PDF
Інтернет-журналістика Проценко М.В. PDF
Інформаційні кампанії Чернишова Л.О. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні комунікації Застава І.В. PDF PDF PDF
Міжнародні організації Кононенко В.П. PDF PDF PDF PDF
Дипломатичний протокол та етикет Безрученко В.О. PDF PDF PDF
Теорія і практика міжнародної реклами Чернишова Л.О. PDF PDF PDF PDF

На 4-му курсі також викладаються «Іноземна мова спеціальності», «Друга іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

Також студенти 4-го курсу проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), у 8 семестрі складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають дипломні роботі в ЕК.

Яндекс.Метрика