Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»


Профільна кафедра кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Українська та зарубіжна культура Філатова О.Є. PDF PDF PDF
Ділові сучасні документи і кореспонденція Федорова Г.Ю. PDF PDF PDF
Вступ до фаху Солових Є.М. PDF PDF PDF PDF
Інформатика Лубенець С.В. PDF PDF PDF PDF
Основи наукових досліджень Миколенко О.П. PDF PDF PDF PDF
Історія міжнародних відносин Філатова О.Є. PDF PDF PDF PDF
Країнознавство Файєр О.А. PDF PDF PDF
Історія України Аксьонова Н.В.

Також викладаються «Релігієзнавство», «Логіка», «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Ділова українська мова», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Спічрайтинг Хижняк О.В. PDF PDF
Зовнішня політика України Здоровко С.Ф. PDF
Теорія міжнародних відносин Миколенко Д.В. PDF
Командоутворення Доценко О.М.
Конфліктологія та теорія переговорів Комарова Т.Г. PDF
Миротворчі місії ООН Здоровко С.Ф. PDF
Тайм-менеджмент Миколенко О.П. PDF
Офіс-менеджмент Страпчук С.І.
Теорія комунікації Хижняк Л.М. PDF
Комп’ютерний дизайн Чала О.В. PDF PDF PDF

Також викладаються «Політологія», «Філософія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)», «Конфлікт-менеджмент» та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів фахівцями профільних факультетів університету.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Сучасні теорії інформаційного суспільства Ченчик Д.О.
Прес-служба зовнішньополітичних відомств Солових Є.М. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та світова політика Миколенко Д.В. PDF
Командоутворення Доценко О.М.
PR-технології в міжнародних відносинах Хижняк О.В. PDF
Інформаційна безпека держави Андрієвський Т.Г. PDF PDF
Дипломатичні переговори Кліпкова Г.О. PDF
Дипломатичні брифінги та прес-конференції Застава І.В. PDF
Дипломатична та консульська документація Федорова Г.Ю. PDF
Сучасне електронне врядування Солових В.П. PDF
Політичні комунікації Кліпкова Г.О.
Зовнішньополітичні стратегії та доктрини Ченчик Д.О.
Міжнародна інформація та міжнародні комунікації Харченко І.М. PDF PDF PDF
Засоби масової інформації та комунікації Чернишова Л.О. PDF
Сучасні тенденції розвитку світової політики Солових В.П.
Селф-брендинг Страпчук С.І.

Також викладаються «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти проходять виробничу практику (методичні вказівки).

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Дипломатична та консульська служба Кононенко В.П.
Інформаційно-аналітична діяльність в МВ Харченко І.М. PDF PDF PDF PDF
Аналіз зовнішньої політики Солових Є.М. PDF PDF PDF PDF
Інтернет-журналістика Чала О.В. PDF
Інформаційні кампанії Чернишова Л.О. PDF PDF PDF PDF
Міжнародні комунікації Хижняк Л.М. PDF PDF PDF
Міжнародні організації Кононенко В.П. PDF PDF PDF PDF
Дипломатичний протокол та етикет Рєзніков О.В.
Теорія і практика міжнародної реклами Чернишова Л.О. PDF PDF PDF PDF

На 4-му курсі також викладаються «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька)» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), складають комплексний атестаційний екзамен за фахом та захищають кваліфікаційну роботу в ЕК.

Яндекс.Метрика