Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародна електронна комерція»


Профільна кафедра кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

НМКД


1 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Основи наукових досліджень Страпчук С.І. PDF 
Основи економічної теорії Шкодіна І.В. PDF
Вступ до фаху: основи електронної торгівлі Миколенко О.П. PDF 
Мікро- та макроекономічні основи МЕК Шедякова Т.Є PDF 
Інформатика Лубенець С.В. PDF 
Основи статистики та обробки даних Страпчук С.І. PDF 
Підприємництво Більовська О.О. PDF
Сталі бізнес-моделі Страпчук С.І. PDF 
Міжнародна економіка Марченко І.С. PDF 
Україна в контексті європейської історії Миколенко Д.В. PDF 

Також викладаються «Цифровізація бізнес-комунікацій», «Основи веб-дизайну», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Оптимізація та просування сайтів в МЕК Походенко Б.О. PDF
Комп’ютерна графіка і веб-дизайн Горєлков Д.В. PDF
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А.Марченко І.С. PDF
Комп'ютерна безпека в електронній комерції Чала О.В.
Маркетинг для МЕК Данько Н.І. PDF 
Економіка підприємства для МЕК Писаревський М.І.

Також викладаються «Філософія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

3 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Теорія прийняття рішень Решетняк О.І. PDF 
Облік і аналіз ЗЕД Шолом А.С. PDF
Бізнес-аналіз в МЕК Ревякін Г.В. PDF
Аналіз безпеки веб-проектів Чала О.В.
Дипломатична та консульська служба Рєзніков В.В.
Пошукова оптимізація сайта Чала О.В. PDF
Міжнародні фінанси в МЕК Шедякова Т.Є. PDF 
Методологія прикладних маркетингових досліджень Данько Н.І. PDF

Також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти проходять зовнішньоекономічну (виробничу) практику.

4 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Теорія і практика зовнішньої торгівлі Григорова-Беренда Л.І. PDF  
Логістика Непрядкіна Н.В. PDF
Маркетингові дослідження та аналіз інформації в МЕК Писаревський М.І.
Управління проектами в МЕК Походенко Б.О.
Інтелектуальні технології управління Походенко Б.О. PDF
Стартапи в сфері МЕК Страпчук С.І. PDF 
Електронна комерція Страпчук С.І. PDF 
Маркетинг в соціальних мережах Страпчук С.І. PDF 

Також викладаються «Технології управління якістю і тестування програмних продуктів», «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету, студенти проходять перекладацьку практику (навчальну) без відриву від навчання.