Лубенець Сергій Васильович


кандидат технічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
Профіль у ResearchGate
ORCID ID

Контактна інформація

Адреса: ауд. 264, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
Телефон: +38 (097) 361-55-09
E-mail: s.lubenec@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність:

 • автор понад 130 наукових, навчально-методичних, науково-популярних та дискусійних публікацій, зокрема патенту на винахід, трьох навчальних посібників;
 • консультант з питань інформатизації.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • ІІ Міжнародна програма наукового стажування «Видатні особистості: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» у Дубаї, Римі, Нью‑Йорку, Єрусалимі, Пекіні, отримав кваліфікацію «Міжнародний викладач» (2021);
 • стажування на кафедрі міжкультурної комунікації та іноземної мови НТУ«ХПІ» (2018).

Наукові інтереси:

побудова й дослідження моделей у сфері прогнозування та прийняття управлінських рішень, дослідження проблематики міжнародної інформаційної безпеки та захисту інформації, дослідження й розробка інформаційних систем і технологій, аналіз та прогнозування у сфері міжнародних відносин та фінансових інвестицій

Курси, що викладаються:

 1. Інформатика
 2. Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
 3. Моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах

Основні публікації :

 1. Лубенець С.В., Харченко І.М., Новікова Л.В. Проблеми побудови консолідованих стратегій управління корпоративною інформаційною безпекою в регіоні ЕМЕА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2021. №14. С. 24-34.
 2. Павленко Є.П., Бутенко В.М., Губін В.О., Лубенець С.В. Дослідження методів класифікації типів даних при розробці програмного забезпечення комп’ютерної інженерії. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2021. №1(5). С. 80-85.
 3. Меркулова Т.В., Лубенець С.В., Янголенко А.А. Комплексна оцінка ефективності інтернет-магазинів в електронній комерції. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2019. №96. C. 43-54.
 4. Павленко Е.П., Лубенец С.В., Айвазов В.А. Модели и показатели оценки качества программного обеспечения информационных систем. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2018. №22(1298). С. 11-15.
 5. Лубенец С.В., Павленко Е.П., Харций Е.Н. Прогнозирование результатов финансовых инвестиций. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2017. №55(1276). С. 60-63.
 6. Лубенець С.В., Гришунін В.В. Моделювання інтегрально-рейтингової оцінки інвестиційної привабливості банків. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2016. Вип. №90. С. 97-107.
 7. Павленко Е.П., Айвазов В.А., Лубенец С.В. Процедура многокритериального оценивания качества программного обеспечения информационных систем. Scientific Journal «ScienceRise». 2016. №4/2(21). С. 19-23.

Підручники:

 1. Лубенець С.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навчальний посібник. Львів : ПП «Магнолія 2006», 2010. 262 с. (з грифом МОН України)
 2. Кубата В.Г., Лубенець С.В., Фролов В.Я. Спеціалізовані електронні системи АТЗ : навчальний посібник. Харків : ХНАДУ. 2013. 272 с. (з грифом МОНМС України)
 3. Лубенець С.В, Новікова Л.В., Харченко І.М. Прикладна інформатика : навчальний посібник. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. 195 с.