Навчання


Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу готує бакалаврів (термін навчання – 4 роки) та магістрів (термін навчання – 1 рік 4 місяці) за освітніми програмами:

Спеціальність БАКАЛАВРАТ МАГІСТРАТУРА
292 Міжнародні
економічні
відносини
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна логістика і митна справа
Міжнародний бізнес
Міжнародні фінанси
Міжнародна електронна комерція
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна та європейська економічна інтеграція
Міжнародний бізнес
241 Готельно-
ресторанна
справа
Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм Туризм (2019-2022 роки набору)
Міжнародний туристичний бізнес (2019-2022 роки набору)
Туристичний бізнес (з 2023 року набору)
Туризм (2022 рік набору)
Міжнародний туристичний бізнес (з 2023 року набору)
291 Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні студії
Міжнародна інформація та міжнародні комунікації
Міжнародні відносини та регіональні студії
Міжнародні відносини
Міжнародна інформаційна безпека
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика (2022 рік набору)
Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство (з 2022 року набору)
Міжнародно-політична регіоналістика (з 2023 року набору)

Умови вступу та правила прийому до університету розміщено у розділі для абітурієнтів.

Підготовка фахівців здійснюється за державним замовленням та на контрактній основі. Факультет дає можливість паралельного навчання й другої вищої освіти на контрактній основі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

На факультеті діє аспірантура за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

Загалом, на факультеті наразі навчається 1500 студентів за денною та заочною формами навчання, серед них понад 50 іноземних громадян.

Навчальний процес та науково-методичну роботу факультету забезпечують понад 200 висококваліфікованих викладачів, серед яких близько 30 докторів наук, професорів та понад 100 кандидатів наук, доцентів а також провідні викладачі економічного, юридичного, соціологічного, філософського, факультету психології, іноземних мов та інших факультетів університету, провідні спеціалісти обласної держадміністрації, установ та підприємств м. Харкова.

Високому рівню підготовки фахівців на факультеті сприяє проходження стажування викладачами в провідних закладах вищої освіти країн світу. Наші викладачі кваліфіковані, креативні, творчі, застосовують сучасні методики викладання дисциплін.

На сайті представлена інформація щодо науково-методичного забезпечення навчального процесу — перелік та опис курсів, відомості про викладачів, робочі програми, навчально-методичні комплекси за освітніми програмами.

Також доступна інформація щодо організації навчального процесу (графіки навчального процесу, розклади занять, відкритих лекцій, заліків та екзаменів, консультацій викладачів, атестаційних екзаменів і захисту дипломів, вибір студентів тощо)