Бакалаврат: освітня програма «Міжнародні відносини»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 291«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, міжнародні відносини

Випускова кафедра: міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки

Адреса: каб. 264, майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-55-54, +38 (057) 705-10-59, +38 (057) 707-51-60
E-mail: inter_law@karazin.ua
Контактні особи: Солових Євгенія Миколаївна, +38 (095) 198-47-14;
завідувач кафедри Новікова Людмила Вікторівна, +38 (050) 400-11-80


Пам'ятка абітурієнту
Перелік навчальних дисциплін


ПРО ПРОФЕСІЮ

Значні трансформації, які відбуваються останнім часом у сфері міжнародних відносин, сприяють новому баченню сутності й змісту політичних процесів. Все це має значний вплив не лише на оцінку сучасних подій, але й на взаємовідносини між різними країнами, на формування нових підходів до рішення міждержавних відносин. З огляду на це, професія фахівця в сфері міжнародних відносин є затребуваною, цікавою та актуальною.

Освітня програма «Міжнародні відносини» призначена для підготовки висококваліфікованих фахівців з міжнародних відносин, які можуть здійснювати політичну, експертно-аналітичну та дипломатичну діяльність для вирішення важливих завдань з реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.

Основним базисом підготовки фахівців за освітньою програмою «Міжнародні відносини» є вивчення декількох іноземних мов, володіння ґрунтовними знаннями теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, міжнародно-політичного аналізу для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва.

ПРО КАР’ЄРУ

Сфера професіональної діяльності бакалаврів, які навчаються за освітньою програмою «Міжнародні відносини», включає:

 • регулювання глобальних політичних, економічних, військових, екологічних, культурно-ідеологічних та інших процесів;
 • забезпечення ефективної роботи посольств, місій та апарату відомств закордонних справ, у тому числі Міністерства закордонних справ України, візових центрів;
 • консультування представників центральних та місцевих органів державної влади з питань, пов’язаних із сферою міжнародних відносин та зовнішньої політики;
 • налагодження міжнародних зв’язків у суспільно-політичній, економічній та соціокультурній сферах;
 • забезпечення професійного перекладу наукової, науково-публіцистичної літератури та інформаційних матеріалів із сфери міжнародних відносин;
 • захист інтересів держави та її громадян (фізичних і юридичних осіб), що перебувають за кордоном;
 • здійснення експертно-аналітичної діяльності у системі міжнародних відносин.

Серед основних посад, за якими можуть працювати випускники, є: аташе, віце-консул, дипломатичний кур’єр, дипломатичний агент, секретар дипломатичного агентства, помічник експерта із зовнішньополітичних питань, політичний оглядач, фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері, консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях) та ін.

Де зможуть працевлаштуватися випускники:

 • у дипломатичних і консульських представництвах України за кордоном;
 • в органах державної влади та місцевого самоврядування різних рівнів,
 • у представництвах транснаціональних корпорацій і підприємствах різної форми власності;
 • у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях;
 • у комерційних та недержавних структурах,
 • в бюро перекладів, об’єднаннях, культурних центрах, підприємствах, які здійснюють зовнішньополітичну діяльність;
 • у наукових інститутах, аналітичних центрах, дослідницьких групах, пов’язаних із вивченням та прогнозуванням політичних і соціальних процесів.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

На вітчизняному та міжнародному ринках зайнятості є потреба у фахівцях, які володіють глибокими знаннями з теорії міжнародних відносин, а також практичними навиками аналізу, планування, моделювання та прогнозування міжнародних відносин, зовнішньої політики та основ міжнародного права, інформаційними технологіями, мистецтвом ділового спілкування, дипломатичного протоколу, церемоніалу тощо. Обов’язковим для бакалаврів, що навчаються за освітньою програмою «Міжнародні відносини», є знання мінімум двох іноземних мов: англійської (обов’язкової) та за вибором: французької, німецької, іспанської, італійської, китайської.

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Наші студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів. Використовуючи програми академічної мобільності, майбутні фахівці не лише спілкуються з носіями мови, але й знайомляться з місцевими історичними пам’ятками, долучаються до культури та формують певне уявлення про менталітет різних народів, з якими у подальшому буде пов’язана їх професійна діяльність.

МОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Випускники, які засвоїли освітньо-професійну програму «Міжнародні відносини», матимуть можливість продовжити навчання на другому магістерському рівні вищої освіти за трьома освітньо-професійними програмами: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні комунікації» та «Міжнародна інформаційна безпека» і отримати можливість виконувати професійну роботу за кваліфікацією магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, а також займатися інформаційно-аналітичною та експертною діяльністю в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва і міжнародних відносин, педагогічною та науково-дослідницькою діяльністю.

Яндекс.Метрика