Магістратура: освітня програма «Міжнародний туристичний бізнес» (з 2023 року набору)


Галузь знань: 24 «Cфера обслуговування»
Спеціальність: 242 «Туризм»
Освітня програма (спеціалізація): «Міжнародний туристичний бізнес»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня кваліфікація: магістр з туризму, міжнародний туристичний бізнес
Випускова кафедра: туристичного бізнесу та країнознавства
Адреса: майдан Свободи, 6, 61022, Харків, ауд. 366
Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: turbiz@karazin.ua
Контактні особи: Аргунова Юлія Сергіївна, +38 (063) 118-28-41, u.argunova@karazin.ua
гарант програми: Парфіненко Анатолій Юрійович, +38 (097) 375-02-53, parfinenko@karazin.ua

ФОКУС ПРОГРАМИ

Основним об’єктом вивчення є туризм як суспільний феномен і складна динамічна система, що включає об’єкти, явища, умови та процеси географічного, економічного, організаційно-правового, соціокультурного, екологічного, психологічного змісту, пов’язані з безпечним подорожуванням та обслуговуванням туристів.

Програма зосереджена як на процесах управління підприємствами туристичної індустрії, так і на діяльності організацій з менеджменту дестинацій, що передбачає опанування методів стратегічного управління туристичною галуззю. Програма просуває цінності сталого й відповідального туризму, розглядає туризм як інструмент розвитку та вирішення глобальних проблем сучасності, зокрема, долучаючись до плану дій по боротьбі зі змінами клімату в туризмі.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Подорожі й туризм стали найхарактернішою ознакою сучасного життя. Щороку світом подорожує близько 1,5 млрд. осіб, а туристична галузь генерує близько 1,7 трлн. дол. США. Туризм є одним з найбільших працедавців у світі, забезпечуючи 10% світової зайнятості або кожне 10 робоче місце в світі.

Туризм – індустрія, що потребує відповідних фахівців для роботи у туристичних компаніях, готельному та курортному бізнесі, у секторі транспортних послуг, ресторанного бізнесу, на рекреаційно-туристичних локаціях, у сфері розваг, шопінгу, на об’єктах спортивної інфраструктури, пляжах та дайвінг-центрах, у конференц-сервісі, у закладах вищої освіти, в IT та фінансових компаніях, у сфері туристичного маркетингу, менеджменту, екскурсійного супроводу тощо.

Глобальний туризм представлений значними галузевими ринками, на яких працюють відповідні фахівці. Серед них найбільшими є міський, екологічний, культурний, спортивний, діловий, гастрономічний, рекреаційний, релігійний, пригодницький, розважальний, круїзний, гірський тощо.

Фахівці з міжнародного туристичного бізнесу:

 • здійснюють комплексний аналіз і оцінювання функціонування туристичного ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозують тенденції його розвитку;
 • аналізують та оцінюють діяльність суб’єктів туристичного ринку, планують результати їх стратегічного розвитку;
 • організовують співпрацю зі партнерами, формують механізми взаємодії суб’єктів туристичного ринку з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності;
 • управляють процесами в суб’єктах індустрії туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях;
 • розробляють та реалізовують проєкти у сфері туризму та рекреації;
 • використовують результати маркетингових досліджень, формують на їх основі туристичні пропозиції та стратегії розвитку галузі;
 • розробляють основні напрямки політики управління людськими ресурсами, застосовують сучасні методи оцінки та технології стимулювання персоналу, пов’язують стратегії управління людським капіталом з бізнес-стратегіями підприємства;
 • застосовують знання протоколу проведення ділових та дипломатичних заходів, розуміють крос-культурні особливості ділових та підприємницьких відносин, організовують роботу прес-служби та забезпечують роботу із засобами масової інформації у бізнес структурах.

ПРО КАР’ЄРУ

Завдяки міждисциплінарному підходу освітньої програми «Міжнародний туристичний бізнес» випускникам відкривається широке коло професій в індустрії туризму та подорожей. Вони мають право на керівні посади у сфері державного та громадського управління туристичною галуззю, в туристичних агенціях, готельному менеджменті, авіакомпаніях, розважальних компаніях, туроператорському секторі тощо, також працюють у закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців для сфери туризму та рекреації.

Випускники можуть обіймати посади:

 • топ-менеджер (CEO туристичної організації), креативний директор туристичної організації;
 • туристичний та рекреаційний супервайзор, керівник відділу франчайзингу в туризмі;
 • менеджер з туризму, дестинаційний менеджер, букінг-менеджер, Е-туризм менеджер, event-менеджер, project-менеджер з туризму, бренд-менеджер з туризму, HR-менеджер туристичної організації, PR-менеджер з туризму, арт-менеджер з туризму;
 • гід-перекладач, керівник-супроводжуючий туристичних груп;
 • туризмознавець (дослідник-аналітик);
 • фахівець з ділового та корпоративного туризму, фахівець із конференц-сервісу;
 • організатор туристичної і готельної діяльності, організатор подорожей (екскурсій);
 • маркетолог у туризмі (у т.ч. інтернет-маркетолог в туризмі);
 • керівник департаменту з туризму та курортів в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні);
 • консультант (в апараті органів державної влади);
 • оргсекретар (асоціації, союзу, федерації, спілки туризму);
 • коуч та тренер в туризмі, викладач закладу вищої освіти та ін.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Програма сфокусована на підготовці фахівців для роботи у сфері управління туризмом, готельно-ресторанною, санаторно-курортною, виставковою діяльністю з поглибленим знанням професійної іноземної мови. Студенти студіюють посилений курс іноземної мови за фахом (англійської). Навчання передбачає використання новітніх європейських методик комплексного оволодіння мовою і професією (Content and Language Integrated Learning – CLIL), що поєднують знання англійської мови спеціальності (ESP) та академічної англійської мови (EAP). На базі підручників Оксфорда і Кембріджа магістри отримують знання ділової англійської рівня В2-С1 у сфері міжнародного туризму, а також можливості продовження освіти, зокрема, англійською мовою, відповідно концепції сталого розвитку ООН. Також деякі дисципліни викладаються англійською мовою. Впродовж навчання можна отримати міжнародні сертифікати, що підтверджують рівень володіння мовою.

Окрім власне професійних знань, студенти набувають компетенцій, які допомагають розвинути дослідницькі, мовні та соціальні навички: міжкультурні комунікації, лідерство та управління людським капіталом, тайм-менеджмент, мистецтво ділових переговорів тощо.

Завдяки діловим контактам з провідними туристичними компаніями студенти мають змогу здійснювати науково-дослідну і проектну діяльність в профільних організаціях: на туристичних підприємствах, в органах державного управління туризмом, ЗМІ тощо

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування на базі провідних європейських університетів), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів.