Магістратура: спеціальність «Готельно-ресторанна справа»


Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»
Освітня програма (спеціалізація): «Готельно-ресторанна справа»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Кваліфікація: магістр готельно-ресторанної справи
Випускова кафедра: міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи
Адреса:
майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: mekgrs.irtb@karazin.ua
Контактні особи: 
завідувач кафедри, гарант програми: Данько Наталія Іванівна, +38 (050) 960-73-52, n.danko@karazin.ua

Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» орієнтована на підготовку фахівців індустрії гостинності як для великих 5-ти зіркових готелів, так і для затишних сімейних готелів малого бізнесу. Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з готельно-ресторанної справи, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання складних завдань і проблем функціонування індустрії гостинності, а також проведення досліджень та здійснення інновацій в умовах високої динаміки ринку.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Програма передбачає повне занурення в індустрію, завдяки якому студенти отримують знання і навички відповідно до світових стандартів гостинності. Це, перш за все, бізнес-освіта, зосереджена на підготовці управлінців вищої ланки, здатних керувати і організовувати роботу різних відділів готелю, працювати над проектами, керувати доходами великих проектів. Навчання ґрунтується на реальних кейсах індустрії гостинності.

На ринку праці у сфері готельно-ресторанного бізнесу наразі є великий попит на висококваліфікованих фахівців, що здатні забезпечувати рівень обслуговування на рівні міжнародних стандартів. Це зумовлено і недостатньою кількістю кадрів і зростаючим інтересом міжнародного бізнесу до українського готельно-ресторанного бізнесу.

Серед вимог до таких фахівців — вільне володіння кількома іноземними мовами, здатність організовувати процес обслуговування на готельних та ресторанних підприємствах та санаторно-курортних комплексах, володіння сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями.

ПРО КАР’ЄРУ

Випускники, які здобули кваліфікацію магістра, можуть продовжити навчання в аспірантурі та отримати ступінь доктора філософії (PhD) з готельно-ресторанної справи.

Конкретними організаціями-споживачами магістрів є державні та приватні підприємства готельної та ресторанної індустрії, кемпінги, мотелі, молодіжні туристичні бази, кафе, бари, SPA-готелі, санаторно-курортні заклади, органи державного управління, вищі навчальні заклади тощо.

Випускники можуть працювати на посадах:

  • керівник (генеральний директор) готельного або туристичного підприємства (туристичного готелю, конгрес-готелю, курортного готелю, пансіонату, спортивно-оздоровчого комплексу, бази відпочинку, санаторію тощо);
  • керівник малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління;
  • керівник виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення (відділу фінансів, маркетингу, логістики, по роботі з персоналом тощо);
  • менеджери (управлінці) в готельному господарстві, в закладах ресторанного господарства, в ресторанах, в кафе, барах, їдальнях, на підприємствах, які готують та постачають готові страви;
  • спеціаліст з адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, менеджер, адміністратор);
  • керівник (провідний фахівець) зі сфери гостинності та туризму у державних органах та органах місцевого самоврядування.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Навчання забезпечує якісну підготовку з іноземних мов, економічну, правову підготовку. Особливістю навчального плану підготовки магістра з готельно-ресторанної справи є те, що він, поряд з нормативними, містить низку вибіркових дисциплін, які надають знання, що дозволяють поглибити знання з організації та управління SPAта Wellness-закладів, або з кредитування та інвестування розвитку підприємств індустрії гостинності.

Значна увага приділяється практичній підготовці студентів. Навчальний процес передбачає низку виробничих практик та стажувань на підприємствах готельно-ресторанної індустрії Харкова та України. До освітнього процесу залучаються провідні вітчизняні та іноземні фахівці-практики готельної індустрії, що проводять лекції, семінари та тренінги.

Студенти долучаються до участі у міжнародних програмах академічної мобільності, наприклад, програми Erasmus+ та Жана Моне, що дає можливість паралельного навчання, а також стажування в вузах інших країн. Студенти мають можливість брати участь у науково-дослідній роботі, у студентських наукових конференціях та круглих столах з актуальних проблем гостинності та готельно-ресторанної справи.

Випускники кафедри отримують високий рівень знань в галузі сучасних інформаційних систем та технологій в індустрії гостинності (TURWINMULTIPRO, AMADEUS, GALILEO, SABRE).