Підготовка магістрів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа»


Профільна кафедра кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи
Опис освітньої програми


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Методологія і організація наукових досліджень Жихор О.Б. PDF PDF PDF PDF
Управління персоналом та етика бізнесу Миколенко О.П. PDF PDF PDF
Інновац. технології та технології здоров. харчув. в ГРГ Білецька Я.О. PDF
Стратег. управління підприємств індустрії гостинності Данько Н.І. PDF PDF PDF
Управління якістю послуг в готелях і ресторанах Соколовська О.О. PDF PDF PDF
Ризик-менеджмент в ГРБ Миколенко О.П. PDF PDF PDF
Аналіз ринків ГРБ Писаревський М.І. PDF PDF PDF
Управління СПА та велнес-підприємствами Червоний В.М. PDF PDF PDF PDF
Планування заходів та кейтеринг Гревцева Н.В. PDF PDF PDF PDF
Управління проєктами в ГРБ Данько Н.І. PDF
PDF

Також викладаються «Глобальні проблеми сучасності», «Іноземна мова за професійним спрямуванням» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс

Студенти проходять виробничу та переддипломну практику і захищають кваліфікаційну роботу в ЕК.