Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародна та європейська економічна інтеграція»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова


«МІЖНАРОДНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

НМКД


1 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Глобальні проблеми сучасності Гончаренко В.В., Касьян С.А. PDF
Світове господарство і МЕВ Гончаренко В.В., Касьян С.А.,
Григорова-Беренда Л.І.
PDF   
Євроінтеграція Матюшенко І.Ю. PDF 
Сучасний спільний ринок країн ЄС   Матюшенко І.Ю. PDF 
Стратегія регіонального розвитку: європейський контекст Макарчук К.О. PDF 
Експортний потенціал і оцінка експортних можливостей Григорова-Беренда Л.І. PDF 
Експотрні стратегії України в умовах сучасних інтеграційних процесів Григорова-Беренда Л.І. PDF 
Новітні технології і методи аналізу МЕВ Ханова О.В. PDF 

Також викладаються: «Методика викладання у вищій школі», «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)», «Європейське бізнес-законодавство» фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри проходять педагогічну (асистентську), переддипломну (науково-виробничу) та перекладацьку практику (без відриву від навчання).