Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародно-політична регіоналістика»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства
Опис освітньої програми


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Міжнародні системи та глобальний розвиток Лиман С.І. PDF 
Геополітика та геостратегія Лиман С.І. PDF
Переддипломний семінар Парфіненко А.Ю. PDF
Зовнішньополітичні процеси в країнах Європи та Північної Америки Онацький М.Ю. PDF 

Німеччина та Франція у Європейській та світовій політиці Лиман С.І. PDF 
Держуправління та прийняття зовнішньополітичних рішень Сичова В.В. PDF
Міжнародно-політична регіоналістика Лиман С.І. PDF 
Зовнішньополітичне прогнозування Панова І.О.
Дипломатична робота Згурська Ю.В.
Глобальна безпека та міжнародні конфлікти Лиман С.І. PDF 

Також викладаються «Іноземна мова спеціальності та теорія та практика перекладу за фахом (англійська)», «Друга іноземна мова (німецька або іспанська або французька або польська)» / «Друга іноземна мова (китайська або арабська або японська)» викладачами профільних факультетів університету. Студенти проходятьпереддипломну (виробничу) практику.