Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства


«Світ — це книга, і ті, хто не подорожують, читають лише одну її сторінку»
Блаженний Августин

ПРО КАФЕДРУ

Харківський університет став єдиним серед класичних університетів, де туристична освіта набула інституціоналізації у межах окремого факультету. Спеціальність «Туризм» з'явилася в університеті у 2003 році. Пізніше на її основі у 2005 році було утворено кафедру туристичного бізнесу, що стала структурним підрозділом новоутвореного факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу.

У витоків створення кафедри і факультету стояли видатні університетські науковці — професор В.В. Александров та професор А.П. Голіков. Першим завідувачем кафедри, а фактично її засновником, став перший проректор університету, професор В. В. Александров. Значних зусиль до становлення кафедри як повноцінного структурного підрозділу факультету доклала проф. Вишневська О. О., яка очолювала кафедру протягом 2008-2009 років.

Кого ми готуємо, або як подорожі пов’язані з кар’єрою?

Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної, маркетингової, аналітичної та науково-дослідної діяльності у сфері туризму та готельного бізнесу.

Фахівець з туристичного бізнесу підготовлений до таких видів економічної діяльності: діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, менеджмент готелів, курортних, спортивних, бальнеологічних закладів, надання послуг із бронювання та пов’язана з цим діяльність, реалізація процесів туристичного обслуговування, середній та вищий рівень управління в організаціях сфери туризму, державне управління, навчально-педагогічна діяльність, науково-дослідна діяльність, освіта, вища освіта, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

«Візитною карткою» спеціальності «туризм» у класичному університеті є, окрім іншого, посилена мовна підготовка (нині навчальним планом передбачено близько 2200 академічних годин на вивчення мови). Навчальний план передбачає також викладання соціально-гуманітарних, географічних, економічних та професійних дисциплін, пов’язаних з організацією сфери туризму. У цьому сенсі навчання в Університет має очевидну конкуренту перевагу, оскільки до викладання зазначених дисциплін залучені найкращі фахівці відповідних факультетів університету: економічного, географічного, історичного, філософського, соціологічного, юридичного, факультету психології та ін.

Міжнародна освіта

У 2014 р. зусиллями науково-педагогічного складу кафедри було ліцензовано спеціальність «Країнознавство» у обсязі 50 осіб. Варто зазначити, що подібне поєднання напрямків освітньої діяльності (з одного боку – туризм, а з іншого – країнознавство) вже виявило свою продуктивність. Кафедри з відповідними спеціальностями та назвами «Країнознавства та міжнародного туризму» існують у багатьох ВНЗ України (у тому числі при класичних університетах). Країнознавча підготовка передбачає можливість роботи, у тому числі, у сфері міжнародного туризму. Нині цей напрямок трансформувався в освітню програму «Міжнародні відносини та регіональні студії».

Освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії» сполучає всебічне вивчення міжнародних відносин як академічної дисципліни і політичної практики з глибоким розуміння одного або декількох ключових регіонів світу. Студенти даної програми вивчають китайську мову як основну іноземну мову; англійську, німецьку та французьку як другу іноземну мову за вибором студента. Загальна кількість годин з викладання китайської мови відповідає підготовці перекладача.

Наукова робота

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у генеруванні наукових знань, які також відображаються у навчальному процесі. На кафедрі розвиваються два напрямки наукових досліджень – регіональні проблеми міжнародних відносин та регіональні особливості світового туристичного ринку.

Завідувач кафедри, доц. Парфіненко А. Ю. є фахівцем у галузі країнознавства, міжнародного туризму, досліджує туристичну політику зарубіжних країн, проблеми управління регіональним розвитком туризму, культурний туризм та креативні індустрії в міській економіці. Дослідженням регіональних систем міжнародних відносин займаються доц. Тумаков О. І., доц. Безрук О. О., доц. Володіна М. О., доц. Онацький М. Ю. Проф. Довгаль Г. В., доц. Данько Н. І. та доц. Євтушенко О. В. активно працюють на проблеми економіки туристичних підприємств, готельно-ресторанного бізнесу. Проф. Каплін О. Д. зосередився на вивченні паломництва та релігійного туризму. Під керівництвом заслуженого працівника культури України, практикуючого екскурсовода з багаторічним стажем, проф. Куделко С. М. та доц. Посохова І. С. досліджуються проблеми теорії, методики та майстерності екскурсійної справи, краєзнавчого забезпечення екскурсійної діяльності, музейного менеджменту. Наукова робота проф. Юрченко С. О. пов’язана з вивченням міжнародного туризму, туристичної інфраструктури, населення та демографії в туризмі.

Кафедра бере активну участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт, є організатором багатьох міжнародних та національних науково-практичних конференцій та круглих столів. Своєрідним «брендом» кафедри стала конференція «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети».

Наукова робота студентів

Навчання через науку завжди було імперативом класичної університетської освіти, тому колектив кафедри приділяє значну увагу науковій роботі студенів, яка знаходить відображення у матеріалах науково-практичних конференцій молодих вчених «Актуальні проблеми туристичного бізнесу», організатором якої також виступає кафедра туристичного бізнесу та країнознавства. Випускники кафедри вибудовують свою кар’єру не тільки у сфері туристичного бізнесу, а у науково-освітній сфері.

При кафедрі працює студентський науковий гурток.

Еспертно-консультативна діяльність

Серед наукових пріоритетів кафедри завжди були проблеми регіонального розвитку туризму, що створювало підґрунтя для надання експертно-консультативних послуг для центральних, регіональних та місцевих органів державної влади. Кафедра неодноразово виступала організатором науково-практичних круглих столів «Туристична сфера Харківського регіону: джерела конкурентних переваг», які проводилися спільно з Департаментом культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації. Напередодні «Євро-2012» колектив кафедри проводив науково-практичний семінар, присвячений технологіям розвиту в’їзного туризму та формування туристичної привабливості Харківського регіону для представників районних управлінь культури і туризму.

Підготовка Харкова до прийняття матчів чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» стала додатковим імпульсом для дослідження інноваційних стратегій активізації туристичної діяльності на місцевому рівні. Найвагоміші здобути знайшли відображення у співпраці з оператором мобільного зв’язку – компанією «МТС Україна», яка за допомогою викладачів кафедри туристичного бізнесу (доц. Парфіненко А. Ю., доц. Посохов І. С.) змогла реалізувати харківську частину національного історичного проекту з використанням інноваційної технології доповненої реальності. Проект «Доповнена реальність» від МТС дає користувачам смартфонів можливість не тільки дізнатися, як виглядали історичні об'єкти в минулому, але й побачити ті з них, які не збереглися до наших днів.

В основі проекту «Доповнена реальність» лежить популярний сервіс Historypin. Щоб зробити невеликий екскурс в історію міста, необхідно встановити клієнтський додаток для смартфонів iOS або Android і запустити його на пристрої. Додаток автоматично визначить місцезнаходження користувача і запропонує йому переглянути старі фотографії найближчих до нього історичних об'єктів. Більш того, навівши камеру на об'єкт, можна побачити архівне зображення поверх сучасного вигляду об'єкта, регулюючи при цьому прозорість фотографії рухом пальця по екрану. На екран можна також вивести й іншу, пов'язану з об'єктом інформацію.

Значна робота була проведена викладачами кафедри у 2014 р. у контексті підготовки відповідної аналітичної частини «Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року» (доц. Данько Н. І., доц. Парфіненко А. Ю., доц. Подлепіна П. О., проф. Юрченко С. О.).

Доц. Парфіненко А. Ю. у рамках роботи у Науково-методичній раді Державного агентства України з туризму та курортів неодноразово залучався до обговорення пріоритетних напрямків та розробки концептуальних документів реалізації туристичної політики України. Брав участь у засіданнях Туристичної ради при харківському міському голові.

Міжнародне співробітництво

Кафедра активно співпрацює як з українськими, так і зарубіжними вищими навчальними закладами. Викладачі та студенти кафедри беруть участь у програмах академічної мобільності та зарубіжних стажуваннях в університетах Польщі, Китаю, США, Індонезії та ін.

Бази практики

Колектив кафедри завжди приділяв належну увагу практичній підготовці студентів, що є важливою запорукою формування професійних компетенцій та майбутнього працевлаштування. Навчальним планом спеціальності передбачено туристично-краєзнавчу, екскурсійну та низку виробничих практик. За останні роки студенти кафедри проходили виробничі практики на близько 100 туристичних підприємствах міста та України. Для підвищення якості туристичної освіти через практичну підготовку при факультеті МЕВ та ТБ був створений Організаційно-інформаційний центр туристичного бізнесу, який неодноразово організовував зарубіжні стажування для студентів кафедри та факультету. До навчального процесу залучаються викладачі, які мають багатий досвід практичної роботи у сфері туристичного та готельного бізнесу (директор туристичного підприємства «Райські канікули» – ст. викл. Бойко О. О., заступник директора готелю «KharkivPalace» – Наталія Нежинська).

Наші традиції

Складовою навчального процесу є виховна робота, в організації якої кафедра має власні традиції. Одна з них передбачає урочисту посвяту першокурсників у студенти-туристи, що відбувається у вересні і приурочена Всесвітньому дню туризму.

При підготовці матеріалу використано публікацію Парфіненко А. Ю.