Наука


Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу має потужний науково-педагогічний потенціал. На факультеті працює понад 200 висококваліфікованих науковців та викладачів, які беруть участь у наукових дослідженнях, інноваційних проектах, організовують наукові конференції, видають монографії, посібники, довідники, публікують результати своєї діяльності у наукових виданнях університету, України та інших країн.


Тема науково-дослідних робіт Кафедра Терміни виконання Керівник роботи
Міжнародні економічні відносини в контексті глобальної цифровізації (0123U101982) кафедра міжнародних економ. відносин імені Артура Голікова 2023-2025 д.е.н., професор О.А. Довгаль
Імперативи розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів (0120U100907) кафедра міжнародних економ. відносин імені Артура Голікова 2020-2022 д.е.н., професор О.А. Довгаль
Специфіка європейської економічної інтеграції України в умовах асоціації з ЄС та розвитку четвертої промислової революції (0120U103458) кафедра міжнародних економ. відносин імені Артура Голікова 2020-2023 д.е.н., професор І.Ю. Матюшенко
Міжнародний бізнес та міжнародні фінанси в сучасній системі міжнародних економічних відносин (0121U107700) кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії 2021-2023 д.е.н., професор С.І. Архієреєв
Науковий розвиток технології оздоровчого харчування (0119U10357) кафедра міжнар. електронної комерції та готельно-ресторанної справи 2019-2022 к.т.н., доцент Я.О. Білецька
Управління інноваціями у сфері готельно-ресторанних послуг та міжнародній електронній комерції (0119U103530) кафедра міжнар. електронної комерції та готельно-ресторанної справи 2019-2022 к.е.н., доцент
Н.І. Данько
Туристична політика Балканських країн як чинник модернізації суспільно-політичних систем регіону (0121U110308) кафедра туристичного бізнесу та країнознавства 2021-2025 к.і.н, доцент
А.Ю. Парфіненко

 Перелік монографій, виданих вченими факультету у 2022-2023 рр. 

Спільно з фахівцями економічного факультету видається Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, економічна серія. З 2012 року започатковано Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм».

З метою активізації підготовки кадрів вищої кваліфікації на факультеті діє аспірантура, працює спеціалізована вчена рада К 64.051.25 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.02 — «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

На сайті факультету, персональних сторінках науковців та викладачів представлено інформацію щодо участі у наукових дослідженнях, інноваційних проектах, а також основні наукові, науково-методичні публікації.


Рекомендації щодо користування наукометричною базою Scopus.