Видання факультету


Викладачі та аспіранти факультету є авторами численних монографій, підручників, навчальних посібників для студентів, аспірантів та викладачів вишів, а також довідників, словників термінів тощо, які можуть стати у нагоді не лише студентам та викладачам, а й фахівцям і підприємцям.

Видання кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова (монографії,посібники)→
Видання кафедри туристичного бізнесу та країнознавства→
Видання кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки→
Видання кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії→
Видання кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи→