Аспірантура


На факультеті діє аспірантура за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», галузь знань 29 «Міжнародні відносини».
сертифікат про акредитацію ОП

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною) або заочною формою навчання. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Метою освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з міжнародних економічних відносин є підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових комплексних знань і їх впровадження у професійну практику шляхом формування та розвитку у здобувачів програмних компетентностей, необхідних для розв’язання ними актуальних проблем дослідницько- інноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері міжнародних економічних відносин та відображення їх у власному науковому дослідженні.

Наразі в аспірантурі навчаються 23 аспіранти.


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ


З інформацією щодо вступу до аспірантури можна ознайомитись на сайті «Абітурієнт Каразінського».

Відомості про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна (станом на 24 січня 2019 року)

Перелік документів та строки складання вступних випробувань визначені в додатку до Правил прийому університету.

Програма вступного екзамену
Вимоги до дослідницької пропозиції
Правила прийому для громадян України та іноземців, які постійно проживають в Україні
Правила прийому для іноземних громадян та осіб без громадянства

Презентація


Контакти

Завiдувачка відділу аспірантури, докторантури
та супроводу PhD програм
Петренко Наталія Володимирівна
Телефон: +38 (067) 719-03-33
Email: postgraduate@karazin.ua
Контактна особа на факультеті
Шуба Марина Володимирівна
Адреса: майдан Свободи, 6, ауд. 378
E-mail: marinashuba@karazin.ua