Матеріали конференцій


У даному розділі міститься детальна інформація щодо конференцій, які організовуються та проводяться як, власне, факультетом міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, так і окремими його кафедрами.

Тематичний спектр організованих конференцій містить у собі багато нагальних проблем, вирішення яких є важливим для розвитку сучасних міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. Зокрема, це особливості розвитку національного ринку туристичних послуг, проблеми вдосконалення туристичної інфраструктури, економіка і організація туристичного бізнесу, туристично-рекреаційний потенціал регіонів та краєзнавчі дослідження тощо.

Серед представленої інформації можна знайти програми конференцій, а також збірки з матеріалами конференцій, які випускались після завершення наукового заходу і містять тексти тез та статей учасників.