Вісник


На факультеті видається Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм», в якому публікуються оригінальні проблемні статті, які раніше не друкувалися, з теорії, історії та сучасних проблем міжнародних відносин, світового господарства та міжнародних економічних відносин, готельного господарства та туризму українською, англійською та російською мовами. До публікації у Віснику приймаються статті вітчизняних та зарубіжних вчених, аспірантів, здобувачів наукового ступеню, фахівців-практиків.

Наказом МОН України від 17 березня 2020 р. Вісник включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б".

Видання представлено в міжнародних інформаційних наукометричних базах:

Вісник видається з періодичністю два-чотири рази на рік. Статті приймаються за такими рубриками: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Економіка», «Дослідження туризму та готельного господарства.

Повний перелік вимог до оформлення та подання статей для Вісника, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» представлено на сайті.