Видання кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанного бізнесу


МОНОГРАФІЇ


Страпчук С.І. Сталий розвиток аграрних підприємств на засадах цирку- лярної економіки: монографія. – Львів: Вид-во «Новий світ», 2022, 380 с.

Розглянуто теоретичні та емпіричні дослідження, що сприяють підвищенню обізнаності в питаннях сталості аграрних систем різних рівнів шляхом поєднання фундаментальних економічних знань з екологічними та соціальними науками. Узагальнено теоретикометодологічні засади сталого розвитку підприємств аграрного сектору, розглянуто концепцію циркулярної економіки. Проаналізовано сучасний стан, тенденції та існуючі бар’єри на шляху до забезпечення сталості аграрних підприємств України. Запропоновано комплексну оцінку інтегрального показника сталого розвитку підприємств аграрного сектору. На основі факторів сталої інтенсифікації запропоновано стратегії сталого розвитку на рівні підприємства. Поглиблено розуміння економічного механізму забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств.

Миколенко О. П., Миколенко Д. В. Впровадження міждисциплінарного курсу «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія сучасний стан та погляд у майбутнє»: досвід та перспективи. Інноваційний університет та лідерство: проєкт і мікропроєкти. Варшава: Fundacija «Instytut Artes Liberales», 2021. C. 458-470.

В монографії представлені результати реалізації мікропроєктів в рамках міжнародного проєкту «Інноваційний університет та лідерство: проєкт і мікропроєкти». Одним із проєктів є курс «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія сучасний стан та погляд у майбутнє» (Жан Моне модуль), що реалізовувався на факультеті МЕВ та ТБ й історичному факультеті Каразінського університету. Охарактеризовано ідею міждисциплінарного курсу, особливості реалізації в українському університеті, висвітлено використовувані методи навчання – традиційні й інноваційні. Розділ може бути цікавим всім, хто реалізує або збирається започаткувати міждисциплінарний курс / освітню програму.

Інноваційні напрямки розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи : колективна монографія / за заг. ред. Н.І. Данько – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – 468 с.

У монографії розглянута головна роль інновацій у подоланні кризових явищ в економіці у цілому, а також на ринку готельно-ресторанних послуг та у міжнародній електронній комерції зокрема. Розглянуті теоретичні основи та тенденції розвитку інновацій у готельно-ресторанній сфері та міжнародній електронній комерції, проаналізовано роль інновацій, як інструмента забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанної сфери в умовах турбулентності, розглянуто особливості, напрями та тенденції інноваційного розвитку підприємств готельного господарства. Проаналізовано проблеми здорового харчування і створення функціональних продуктів, та перспективи використання технологій енергозберігання у готельно-ресторанній справі. Освітлено питанні розвитку міжнар. електронної комерції, технологій 4.0.

Формування якості борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування : монографія / Я.О. Білецька. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – 116 с.

Сформовано якість борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування за рахунок використання борошна пророщених бобових у розчинах мінеральних солей. Доведено можливість формування високих дієтичних та спеціальних властивостей хліба для осіб, які мають йод- та селен-дефіцитні стани і непереносимість глютену. Надано рекомендації з добового споживання розроблених продуктів з урахуванням вмісту збагачуючих інгредієнтів по завершенні строку реалізації. Рекомендовано для науковців і практичних фахівців галузі, а також студентів, які проводять наукові дослідження з розробки технології збагачуючих харчових інгредієнтів та спеціалізованих продуктів на їх основі.

Розробка технологій кондитерських виробів для готелів та ресторанів з ліквально-профілактичним спрямуванням: монографія / В.І. Сідоров, Я.О. Білецька, О.О. Соколовська, А.Е. Радченко, Г.І. Дюкарева. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 196 с.

Розроблено технологію виробництва кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням. Доведено можливість формування високих споживних, лікувально-профілактичних властивостей таких кондитерських виробів як бісквіт, пастила, зефір завдяки комплексному використанню в їх складі елеміну, стевіозиду та ягідних пюре, які виявляють стабілізуючі та структуроутворюючі властивості та збагачують розроблену продукцію йодом, вітамінами та зменшують кількість цукру білого. Рекомендовано для науковців і практичних фахівців галузі, а також аспірантів та студентів, які проводять наукові дослідження з розробки технології кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним призначенням.

Яндекс.Метрика