Навчальна робота


Кафедра готує фахівців:

Для студентів спеціальності «Готельно-рестораннна справа» представники кафедри забезпечують викладання економічних дисцплін, харчової хімії, підприємництва, рекреалогії, інженерної графіки, громадського будівництва, товарознавства, інжеренрного обладнання будівель з циклу загальної підготовки, а також професійних дисциплін: гігієна та санітарія в галузі, устаткування закладів і організація готельного і ресторанного господарства, менеджмент та маркетинг в ГРС, бізнес-планування, проєктування обєктів ГРС тощо.

Курс для магістрів спеціальності включає: управління підприємтвом, персоналом, якістю послуг в ГРБ, ризик-менеджмент, іноваційні технології та ін.

Окрім обов’язкових дисциплін, кафедра забезпечує викладання дисциплін за вибором циклів загальної та професійної підготовок (25% обсягу освітньої програми). Також викладачі беруть участь у підготовці студентів інших кафедр факультету, викладають для здобувачів освіти з інших факультетів міжфакультетські дисципліни.

Практична підготовка, стажування

Освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» передбачено наступні види практик:

  • ознайомча;
  • навчально-виробнича;
  • виробнича;
  • комплексна за фахом;
  • переддипломна.

Проведення практичних та лабораторних занять з професійних дисциплін відбувається на базі спеціалізованих лабораторій:

  • лабораторії ресторанногообслуговування»;
  • лабораторії технології продукції ресторанного господарства.

Основними базами є готельні та ресторанні заклади України, серед яких: готелі «KharkivPalace», «Харків», «Аврора», мережа готелів «Reikartz» .

Стажування проходить у Туреччині та Греції згідно з угодами, підписаними з міжнародними компаніями.

ОП «Міжнародна електронна комерція» передбачено виробничу практику. Базами є кращі підприємства в галузі IT-сфери («NixSolution», EPAMUkraine), електронні біржі, електронні торгівельні майданчики, інтернет-магазини та інші.

Залучення спікерів та представників бізнесу до освітнього процесу

Студенти беруть участь у майстер-класах, практичних семінарах, відвідують лекції фахівців, представників бізнесу, керівників проєктів та інше.

Міжнародна активність, академічна мобільність, позаосвітня діяльність студентів

Студенти беруть активну участь в:

Покращення якості освіти, участь студентів

Освітній процес реалізується із застосуванням сучасних технологій навчання та викладання. Використовуються інтерактивні завдання (Quizalize, Kahoot), різноманітні платформи для організації командтної роботи (Trello, Padlet), інші спеціалізовані програми.

Щорокуроку проводиться опитування здобувачів та приймається рішення щодо заходів з покращення освітніх програм.


Результати опитувань студентів:


Освітня програма 2021 2022 2023 Б 2023 М
Готельно-ресторанна справа PDF PDF PDF      PDF
Міжнародна електронна комерція PDF  PDF