Кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова


Отримання Україною незалежності зумовило зростання потреби у фахівцях з міжнародних відносин, їх підготовка була покладена на три класичні університети – Київський, Львівський, Харківський. Тож 1998 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна була створена кафедра міжнародних економічних відносин під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, професора Голікова Артура Павловича. 

За час свого існування кафедра пройшла значний шлях і здійснила вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів в галузі міжнародних економічних відносин, в розвиток української науки. 2019 року кафедрі було присвоєно ім'я Артура Голікова.

Кафедра співпрацює у науковому, науково-методичному й викладацькому напрямках з Київським інститутом міжнародних відносин, кафедрами міжнародних економічних відносин Львівського й Одеського національних університетів, професори яких беруть безпосередню участь у навчальній та науковій діяльності.

Забезпечення навчального процесу

Кафедра здійснює підготовку:

Викладання навчальних дисциплін здійснюється професорами, докторами наук, доцентами, кандидатами наук, викладачами зі значним практичним і педагогічним досвідом. Особлива увага приділяється досягненню здобувачами фахових компетентностей з широкого спектру професійних дисциплін, зокрема міжнародних економічних відносини, зовнішньоторгівельної політики, міжнародної логістики, митної справи, сучасних інформаційних технологій. Більше про навчальну роботу тут.

Наукова робота кафедри

Кафедра розробляє державну тему: «Міжнародні економічні відносини в контексті глобальної цифровізації». Основними науковими напрямками є: розвиток світової системи міжнародної торгівлі, глобальна трансформація і транснаціоналізація світової економіки, інформаційні системи та технології в логістиці, організація митної діяльності, глобальні проблеми сучасності, «третій сектор» і соціальна економіка, «зелена» економіка, європейська економічна інтеграція.

Доброю традицією кафедри стало проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин», яка дає змогу молодим дослідникам набути позитивного досвіду участі у наукових заходах високого рівня. Також кафедра забезпечує діяльність Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом». Економічній освіті школярів сприяє робота наукового гуртка «Основи дипломатичної та економічної діяльності» при Малій академії наук, у забезпеченні роботи якого беруть участь представники кафедри. 

Більше про наукову роботу кафедри тут.

Аспірантура

При кафедрі функціонує аспірантура. До 2020 року було підготовлено 58 кандидатів економічних наук за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», які наразі працюють у великих українських та міжнародних компаніях, фінансових установах,у закладах вищої освіти України.

З 2020-го року розпочато підготовку докторів філософії (PhD) за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» під керівництвом провідних викладачів кафедри та факультету. Основною сферою дослідження аспірантів є сучасні проблеми міжнародних економічних відносин, у тому числі проблеми, пов'язані з глобалізацією, регіоналізацією, цифровізацією, механізмами регулювання як на регіональному, так і на глобальному рівні. 

Міжнародна співпраця

Важливим аспектом навчального процесу та розвитку студентів є академічна мобільність. Вже понад 40 бакалаврів і магістрів отримали можливість паралельного навчання за кордоном – у закладах вищої освіти Чехії, Німеччини, Італії, Польщі та іншших країн.

За час свого існування здобули освіту та/або захистили дисертацію громадяни Китаю, Туркменістану, В’єтнаму, Ізраїлю, Марокко, Йорданії, Туреччини та інших країн.

Працевлаштування випускників

Сфера діяльності випускників: відділи зовнішньоекономічних зв’язків підприємств і фірм,  вітчизняні та іноземні фірми і представництва, комерційні й банківські структури, посольства, міністерства та відомства України, структурні підрозділи органів державної влади, міжнародні організації, митна, дипломатична та консульська служба. Більше про працевлаштування – на сторінках освітніх програм


Кафедра у соцмережах

 фейсбук  інстаграм