Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наукових досліджень та інформаційної культури Ханова О.В. PDF PDF PDF
Вступ до спеціальності МЕВ Казакова Н.А., Коваленко Р.С. PDF PDF PDF
Країнознавство Коваленко Р.С., Бунін С.В PDF PDF PDF
Основи економічної теорії Шедякова Т.Є. PDF PDF PDF
Економіка України Казакова Н.А., Сердюк Г.В. PDF PDF PDF
Система технологій Касьян С.А. PDF PDF PDF
Міжнародні організації Макарчук К.О. PDF PDF PDF
Теорія міжнародних відносин Рєзніков В.В., Марченко І.С. PDF PDF PDF
Мікроекономіка та макроекономіка Шиловцева Н.В. PDF PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються такі навчальні дисципліни: «Історія України», «Математика для економістів», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.


2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Світова економіка Казакова Н.А., Марченко І.С. PDF PDF PDF
Міжнар. інформація та інформ- аналіт. діяльність Гончаренко Н.І., Іщенко М.О. PDF PDF PDF
Економіка підприємства Матюшенко І.Ю., Гончаренко Н.І. PDF PDF PDF
Управління ЗЕД Сідоров М.В. PDF PDF PDF
Дипломатична та консульська служба Рєзніков В.В., Марченко І.С. PDF PDF PDF
Порівняльне конституційне право Лемішко Ю.М. PDF PDF PDF
Податки та система оподаткування Непрядкіна Н.В. PDF PDF PDF
Менеджмент та маркетинг Тимошенков І. В. PDF PDF
ІТ-забезпечення досліджень світогосподарських процесів Ханова О.В. PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються такі навчальні курси: «Філософія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова» (німецька або французька або іспанська), «Правознавство» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.


3 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А., Іщенко М.О., Мірошниченко Т.М. PDF PDF PDF
Економ-матем. моделювання світогосподар. процесів Ханова О.В. PDF PDF PDF
Міжнародне публічне і приватне право Дмітрієв В.В. PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та світова політика Непрядкіна Н.В., Шолом А.С. PDF PDF PDF
Облік і аналіз ЗЕД Галуцьких Н.А., Шолом А.С.
PDF PDF PDF
Дипломатичний протокол та етикет Рєзніков В.В. PDF PDF PDF

На 3-му курсі також викладаються навчальні курси: «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)», «Основи аудиту» / «Бухгалтерський облік та аудит» (за вибором) фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти 3 курсу проходять зовнішньоекономічну (виробничу) практику.


4 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Зовнішня політика України Макарчук К.О. PDF PDF PDF
Контракти та договірне право Дмітрієв В.В., Мірошниченко Т.М. PDF PDF PDF
Геоекономічна стратегія України Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Кредит і банківська справа Шуба М.В. PDF PDF PDF
Логістика Непрядкіна Н.В. PDF PDF PDF
Теорія і практика зовнішньої торгівлі Григорова-Беренда Л.І., Шуба М.В. PDF PDF PDF
Міжнародні фінанси Гончаренко Н.І. PDF PDF PDF
Валютні операції Шуба М.В. PDF PDF PDF
Митне регулювання Дмітрієв В.В.,
Сердюк Г.В.
PDF PDF PDF
Інвестування Матюшенко І.Ю., Тофанюк О.В. PDF PDF PDF
Ціноутворення на світових товарних ринках Непрядкіна Н.В. PDF PDF PDF
Страхування в міжнародному бізнесі Гончаренко Н.І. PDF PDF PDF

На 4-му курсі також викладаються такі навчальні курси: «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька)» фахівцями профільних факультетів університету.

Також студенти 4 курсу у 7 семестрі проходять перекладацьку практику (навчальну без відриву), у 8 семестрі складають комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.

Яндекс.Метрика