Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародні відносини та регіональні студії»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Основи наукових досліджень Панова І.О. PDF 
Міжнародна інформація Панова І.О. PDF
Зовнішня політика України Парфіненко А.Ю.
Вступ до спеціальності Парфіненко А.Ю. PDF 
Історія міжнародних відносин Лиман С.І. PDF
Економіка України Писаревський М.І.
Теорія та практика комунікацій Панасенко Г.С. PDF  
Міжнародні організації (англ. мовою) Панова І.О.
Історія України Аксьонова Н.В. PDF

Також викладаються «Історія української та зарубіжної культури», «Міжнародне право», «Політологія», «Іноземна мова (китайська)» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Міжнародне регіонознавство Панасенко Г.С.,
Онацький М.Ю.
PDF
Інформаційні мережі та бази даних в МВ Сідоров М.В.
Міжнародні організації Панова І.О. PDF
Політичний розвиток та політичні системи країн світу Панасенко Г.С. PDF
Теорія та практика комунікацій Панасенко Г.С. PDF
Основи міжнародної безпеки Панова І.О. PDF 
Цивілізації світу Онацький М.Ю. PDF
Політико-правові ситеми Азії і Африки Тумаков О.І. PDF
Економіка України Писаревський М.І.

Також викладаються «Філософія», «Іноземна мова (китайська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять комп’ютерну практику.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Конфліктологія та теорія переговорів Панасенко Г.С. PDF 
Міжнародні відносини та світова політика Лиман С.І. PDF 
Міжнародні економічні відносини Шамара І.М. PDF 
Зовнішня політика ЄС Онацький М.Ю.
Дипломатичний протокол та консульська служба Сідоров М.В.
Китай та країни Азії у світовій політиці Шамара І.М.
Туристична політика зарубіжних країн Парфіненко А.Ю. PDF
Міжнародні відносини в пострадянському просторі/
Політичні еліти країн пострадянського простору
Онацький М.Ю. PDF 
Ділові сучасні документи та кореспонденція/
Основи менеджменту
Панасенко Г.С./
Подлепіна П.О.
PDF 

Також викладаються «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад», «Друга іноземна мова (англійська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять виробничу практику. 

4 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Європейське самоврядування та неурядові організації Сичова В.В. PDF 
Міжнародна економічна діяльність Подлепіна П.О.
Дипломатичний протокол та консульська служба Сідоров М.В.
ЄС та політика сусідства Онацький М.Ю. PDF 
Актуальні проблеми МВ та світової політики Лиман С.І. PDF 
Дипломатія та розвідка Лиман С.І. PDF
Китай та країни Сходу у світовій політиці Тумаков О.І. PDF
Актуальні проблеми МВ в Латинській Америці Онацький М.Ю. PDF 
Політико-правові системи Азії та Африки Тумаков О.І. PDF

Також викладаються «Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад», «Друга іноземна мова» (англійська). Також студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.