Сідоров Михайло Вадимович


кандидат економічних наук, доцент кафедри

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-53-06
Адреса: к. 366a, майдан Свободи 6, м. Харків, 61022
E-mail: m.sidorov@karazin.ua

Наукові інтереси:

міжнародні економічні відносини, Міжнародні відносини і світова політика, економіка України, економіка Канади, українсько-канадські відносини, зовнішньоекономічна стратегія України

Курси, що викладаються:

 1. Управління ЗЕД (практичні заняття)
 2. Облік і аналіз ЗЕД (практичні заняття)
 3. Міжнародні відносини і світова політика (практичні заняття)

Основні публікації:

 1. Сідоров М. В. Дослідження підходу до оцінки розвитку інформатизації країн світу в умовах міжнародної глобалізації / В. О. Бабенко, А. С.
 2. Перепелица , М. В. Сідоров // Innovation in the development of socio- economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collectiv monograph. – Vol. 1. Lithuania: «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. – 324 p. – P. 28-47.
 3. Сідоров М. В. Україна на світовому ринку туристичних послуг : сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / М. В. Сідоров, О. Є. Юрченко, С. О. Юрченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 256 с.
 4. Сідоров М. В. Головні аспекти зростання економіки Канади в контексті її залучення до глобальної економіки / М. В. Сідоров // The scientific heritage (Budapest, Hungary) – No 11 (11) (2017), Р.2. – P. 13-18.
 5. Сідоров М. В. Дослідження стратегічних перспектив розвитку інтеграційних процесів України у глобальній системі міжнародної торгівлі / В. О. Бабенко, В. О. Петухова, М. В. Сідоров // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – No 3/5 (29). – С. 41-48.
 6. Сідоров М. В. Інноваційний розвиток інформатизації готельного бізнесу в умовах глобалізації світового господарства / Н. А. Казакова, М. В. Сідоров, А. С. Перепелиця // Проблеми економіки. – 2017. – No1. – C. 21– 25.
 7. Сідоров М. В. Перспективи українсько-канадських відносин в контексті підписання Угоди про вільну торгівлю CUFTA / М. В. Сідоров // Бізнес Інформ. – 2017. – No3. – C. 84–90.
 8. Сідоров М. В. Інноваційний розвиток інформатизації міжнародного готельного бізнесу в умовах глобалізації світового господарства / М. В. Сідоров, А. С. Перепелиця // Ефективна економіка. – 2017. – No4.
 9. Mykhailo Sidorov. The place and perspectives of Ukraine in international integration space / Vitalina Babenko, Maryna Pasmor, Juliia Pankova, Mykhailo Sidorov // Problems and Perspectives in Management, 2017. – Volume 15, Issue No1. – P. 80-92.
 10. Сідоров М. В. Зовнішньоекономічні зв'язки Канади: сучасний стан і тренди розвитку / М. В. Сідоров // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – No17, ч.3. – С. 36-40.
 11. Сідоров М. В. Особливості функціонування економіки Канади на сучасному етапі її розвитку / М. В. Сідоров // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – Випуск 5. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 74-79.
 12. Сідоров М. В. Методичні підходи до оцінювання торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою / М. В. Сідоров // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – Випуск 6. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 71-76.