Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародні відносини»


Профільна кафедракафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

НМКД та силабуси 


1 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Вступ до фаху Солових Є.М. PDF
Політична географія світу Федорова Г.Ю. PDF 
Комп 'ютерні технології обробки інформації Лубенець С.В. PDF 
Історія міжнародних відносин Ченчик Д.В. PDF 
Країнознавчі студії Файєр О.А. PDF
Україна в контексті історії Європи Миколенко Д. В. PDF 
Основи економічної теорії Лазаренко В.Є.

Також викладаються «Політологія», «Українська мова (за професійним спрямуванням», «Іноземна мова», «Основи соціології», «Основи критичного мислення», «Психологія спілкування» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Міжнародна інтеграція та глобалізація Алексєєва Т.І. PDF 
Правознавство Лемішко Ю.М. PDF 
Теорія міжнародних відносин Миколенко Д.В. PDF 
Спічрайтинг Хижняк Л.М. PDF 
Конфліктологія та теорія переговорів в МВ Комарова Т.Г. PDF 
Світова економіка Марченко І.С. PDF

Також викладаються «Релігієзнавство», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Конфлікт-менеджмент», «Філософія» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Зовнішньополітичні стратегії та доктрини Ченчик Д.В. PDF 
Міжнародна інформація та міжнародні комунікації Харченко І.М. PDF 
Міжнародні організації Чернишова Л.О. PDF 
Міжнародне право Кононенко  В.П. PDF 
Міжнародні відносини та світова політика ХХ ст Солових В.П. PDF 
Геополітика та теорія цивілізацій  Пересипкіна І.В. PDF 
Внутрішньополітичний розвиток країн світу Солових Є.М. PDF 
Політична глобалізація Комарова Т.Г. PDF 
Міжнародне культурне співробітництво Шаповаленко М.В. PDF 
Міжнародний захист прав людини Доценко О.М. PDF 
Діяльність міжнародних правозахисних  організацій Комарова Т.Г. PDF 
Право зовнішніх зносин Доценко О.М. PDF 
Міжнародне інформаційне право Доценко О.М. PDF 

Також викладаються «Друга іноземна мова», «Іноземна мова за фахом» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять виробничу практику.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Основи геополітики та геостратегії Пересипікіна І.В. PDF 
Інформаційно-аналітична діяльність в МВ Харченко І.М. PDF 
ООН в системі сучасних МВ Здоровко С.Ф. PDF 
Дипломатичний протокол та етикет Рєзніков В.В. PDF 
Дипломатична та консульська служба Кононенко  В.П. PDF 
Євроатлантична інтеграція Солових Є.М. PDF
Міжнародні організації Чернишова Л.О. PDF 
Цифрова дипломатія Солових В.П. PDF 
Публічна та культурна дипломатія Солових Є.М. PDF 
Міжнародне інформаційне право Доценко О.М. PDF 
Право міжнародної безпеки Кононенко В.П. PDF 
Дипломатичне та консульське право Кононенко В.П. PDF 
Зовнішня політика України Здоровко С.С. PDF 
Зовнішня політика ЄС Солових Є.М. PDF 
Організація з безпеки і співробітництва в Європі Шаповаленко М.В. PDF 
Культура міжнародних комунікацій і професійна етика Хижняк Л.М. PDF 
Етнокультура і дипломатія країн світу Філатова О.Є. PDF 
Національно-етнічні особливості дипломатичного і ділового спілкування Федорова Г.Ю PDF 

Також викладаються «Іноземна мова за фахом» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.