Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Анотації дисциплін та НМКД


1 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Основи наукових досліджень та інформаційної культури Ханова О.В. PDF
Вступ до спеціальності МЕВ Казакова Н.А. PDF 
Країнознавство Коваленко Р.С., Бунін С.В PDF 
Основи економічної теорії Шедякова Т.Є. PDF  
Економіка України Мірошниченко Т.М. PDF 
Система технологій Касьян С.А. PDF 
Міжнародні організації Макарчук К.О. PDF 
Теорія міжнародних відносин Марченко І.С. PDF 
Мікроекономіка та макроекономіка Шедякова Т.Є., Кондратенко Н.Д.  PDF  
Історія України Аксьонова Н.В. PDF 

Також викладаються такі навчальні дисципліни: «Математика для економістів», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.


2 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Світова економіка Марченко І.С. PDF
Міжнар. інформація та інформаційно-аналітична діяльність Гончаренко Н.І. PDF
Економіка підприємства Матюшенко І.Ю., Гончаренко Н.І. PDF 
Управління зовнішньоекономічною діяльністю Беренда С.В.Григорова-Беренда Л.І. PDF 
Дипломатична та консульська служба Рєзніков В.В., Марченко І.С. PDF 
Порівняльне конституційне право Лемішко Ю.М. PDF
Менеджмент та маркетинг Тимошенков І. В. PDF
Інформаційні системи і технології в МЕВ Ревякін Г.В.

Також викладаються: «Філософія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова» (німецька або французька або іспанська), «Правознавство», «Теорія грошей та грошовий обіг» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.


3 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А., Мірошниченко Т.М. PDF 
Економіко-матем. моделювання світогосподар. процесів Ханова О.В.Ревякін Г.В. PDF 
Міжнародне публічне і приватне право Файер О.А. PDF
Міжнародні відносини та світова політика Непрядкіна Н.В., Шолом А.С. PDF
Облік і аналіз зовнішньоеконом. діяльності Шолом А.С.
PDF 
Дипломатичний протокол та етикет Рєзніков В.В. PDF 
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності Матюшенко І.Ю. PDF 

Також викладаються: «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)»«Основи аудиту»  (за вибором) фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти 3 курсу проходять зовнішньоекономічну (виробничу) практику. 


4 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Зовнішня політика України Марченко І.С. PDF 
Контракти та договірне право Мірошниченко Т.М. PDF
Кредит і банківська справа Шуба М.В. PDF 
Логістика Непрядкіна Н.В. PDF
Теорія і практика зовнішньої торгівлі Григорова-Беренда Л.І., Шуба М.В. PDF   
Міжнародні фінанси Гончаренко Н.І. PDF 
Валютні операції Шуба М.В. PDF 
Ціноутворення на світових товарних ринках Непрядкіна Н.В. PDF 
Технології створення та підтримки web-контенту мережевих спільнот Чала О.В. PDF
Інвестування (заочна) Матюшенко І.Ю. PDF

Також викладаються: «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька)» фахівцями профільних факультетів університету. Студенти проходять перекладацьку практику (навчальну без відриву)переддипломну практику, складають комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.