Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародний бізнес»


Профільна кафедра кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Анотації дисциплін та НМКД


1 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Менеджмент Лазаренко В.Є. PDF
Економічна історія Дерід І.О. PDF
Маркетинг Лазаренко В.Є. PDF
Основи економічної теорії Шкодіна І.В.Шедякова Т.Є. PDF  
Мікро- та макроекономічні основи МБ Шедякова Т.Є. PDF 
Основи наукових досліджень та інформаційної культури Кондратенко Н.Д. PDF 
Вступ до фаху Шедякова Т.Є. PDF 
Основи дипломатії Марченко І.С. PDF
Теорія статистики та програмні засоби статист. аналізу Кондратенко Н.Д. PDF 
Товарознавство Чемчикаленко Р.В. PDF 
Історія України Аксьонова Н.В. PDF 

На 1-му курсі також викладаються: «Математика для економістів», «Іноземна мова (англійська)» фахівцями інших факультетів.

2 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Зовнішня політика та зовнішньоекономічні зв’язки України Дерід І.О. PDF 
Мікро- та макроекономічні основи МБ Шкодіна І.В. PDF 
Міжнародна інформація та інформ-аналітична діяльність Кондратенко Н.Д. PDF 
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А., Макарчук К.О. PDF 
Економіка фірми Чемчикаленко Р.А. PDF  
Бренд-менеджмент у МБ Шедякова Т.Є. PDF 

На 2-му курсі також викладаються «Іноземна мова (англійська)», ,«Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)»«Бухгалтерський облік», «Філософія» фахівцями інших факультетів університету і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

3 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Управління міжнародним бізнесом Архієреєв С.І. PDF 
Економ-матем. моделювання світогосподарських процесів Ханова О.В. PDF
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності Чемчикаленко Р.В. PDF 
Міжнародне публічне і приватне право Файєр О.А. PDF 
Міжнародна економіка Лазаренко В.Є.
Ризик-менеджмент в МБ Дерід І.О. PDF 
Міжнародний бізнес Архієреєв С.І. PDF 
Конкуренція в МБ Тимошенков І.В.

На 3-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів, студенти проходять виробничу практику .

4 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
IT-забезпечення в системі МБ та основи електронної комерції Кондратенко Н.Д. PDF 
Міжнародні інвестиції Чемчикаленко Р.В. PDF 
Теорія і практика зовнішньої торгівлі Григорова-Беренда Л.І.Шуба М.В. PDF  
PR-менеджмент та реклама в МБ Дерід І.О. PDF 
Управління ланцюгами постачання в МБ Майборода О.Є. PDF 
Кон'юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках Майборода О.Є. PDF 
Фінанси, гроші та кредит Шкодіна І.В. PDF
Бізнес-планування Шкодіна І.В. PDF 
Міжнародний фінансовий менеджмент Чемчикаленко Р.А. PDF 
Етика ділового спілкування в МБ Кондратенко Н.Д. PDF 

На 4-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або іспанська або китайська)», студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), виконують кваліфікаційну роботу з захистом в ЕК та здають комплексний атестаційний екзамен за фахом.