Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії


Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії (до 2016 року — кафедра економічної теорії) — одна із найстаріших у Каразінському університеті, яка набула статусу загальноуніверситетської після відновлення університету в 1933 році. Університетські традиції викладання різноманітних економічних дисциплін колектив кафедри поєднує з урахуванням вимог часу, висвітленням актуальної проблематики сучасності.

У післявоєнний період кафедра стала випусковою, у 1992 році розділилась на загальноуніверситетську кафедру економічної теорії і кафедру економічної теорії та економічних методів управління економічного факультету. 2005 року перша увійшла до складу факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

Забезпечення навчального процесу

Кафедра готує бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» та бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародні фінанси», а також магістрів за освітньою програмою «Міжнародний бізнес». Навчання забезпечує потужний базис економіста-міжнародника широкого профілю зі знанням декількох мов.

Викладання більшості дисциплін забезпечується професорсько-викладацьким складом випускаючої кафедри. Практичну підготовку забезпечують зустрічі з роботодавцями та проходження виробничої та перекладацької практики.

Випускники можуть здійснювати професійну діяльність в сфері міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, в міжнародних та недержавних організаціях, у комерційних структурах та науково-дослідницьких інституціях.

Наукова робота кафедри

Доробок учених кафедри складає значний обсяг статей, монографій, підручників. Професори підготували та продовжують готувати до захисту аспірантів.

Кафедра провоить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Міжнародний бізнес як фактор розвитку». Викладачі активно залучають студентів до написання статей, участі в конференціях.

Сприяння працевлаштуванню та міжнародне співробітництво

Кафедра турбується про працевлаштування студентів та проходження виробничої практики, зокрема було досягнуто домовленостей про проходження студентами виробничої практики на українсько-американській фірмі «KODA», що займається виробництвом сучасної точної вимірювальної техніки.

Студенти проходили міжнародне стажування в Будапешті (Угорщина), а також навчалися в іноземних вишах за програмою академічної мобільності Erasmus+, зокрема в Turkey Istanbul Ticaret Universitetsi (Туреччина) та Університеті Фоджі (Італія).

Яндекс.Метрика