Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії


Профіль кафедри в Google Академії

Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії – це нова, отримана у 2016 році, назва кафедри економічної теорії — однієї із найстаріших у Харківському університеті, яка набула статусу загальноуніверситетської після відновлення університету в 1933 році. Університетські традиції викладання різноманітних економічних дисциплін колектив кафедри поєднує з урахуванням вимог часу, висвітленням актуальної проблематики сучасності.

У післявоєнний період кафедра стала випускаючою. Її вихованці склали основу науково-педагогічних кадрів у галузі економічної теорії Лівобережної України і Криму. Більше 40 випускників стали докторами економічних наук, професорами. У 1992 році кафедра розділилась на загальноуніверситетську кафедру економічної теорії і кафедру економічної теорії та економічних методів управління економічного факультету. У 2005 році кафедра економічної теорії увійшла до складу факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

З 2014 року кафедра економічної теорії стала випусковою кафедрою за спеціалізацією «Міжнародний бізнес». Саме із цим фактом було пов’язане рішення про перейменування на кафедру міжнародного бізнесу та економічної теорії. У 2017 році кафедрою вперше в Україні оголошено набір на освітню програму бакалаврського рівня «Міжнародні фінанси».

Забезпечення навчального процесу

Освітня програма «Міжнародний бізнес» відноситься до спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Студенти в своїй програмі навчання мають дисципліни нормативні та дисципліни за вибором. Нормативні дисципліни для міжнародного бізнесу збігаються з дисциплінами міжнародних економічних відносин і забезпечують потужний базис економіста-міжнародника широкого профілю зі знанням декількох мов.

Дисципліни за вибором направлені на вивчення саме міжнародного бізнесу як мікроекономічного рівня міжнародних економічних відносин.

Студентами вивчаються міжнародний бізнес, управління міжнародним бізнесом, ціноутворення на світових товарних ринках, конкуренція в міжнародному бізнесі, міжнародні інвестиції, бізнес-планування, економічний аналіз, ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі, ділові переговори в міжнародному бізнесі, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, управління міжнародним маркетингом, міжнародний фінансовий менеджмент, міжнародний інноваційний бізнес, корпоративний менеджмент ТНК, pr-менеджмент, створення стартапів в міжнародному бізнесі, реклама в міжнародному бізнесі та інші.

Читання більшості дисциплін забезпечується професорсько-викладацьким складом випускаючої кафедри. Практичну підготовку забезпечують зустрічі з роботодавцями та проходження виробничої та перекладацької практики.

Студенти-учасники робочих заходів і зустрічей в Парламенті Угорської Республіки
Угорщина очима студентів

Наукова робота кафедри

Співробітники кафедри завжди відрізнялися активною науковою позицією. Їх доробок складає великий обсяг статей, монографій, підручників. Професори кафедри успішно підготували та продовжують готувати до захисту багато аспірантів.

Кафедрою започатковано Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Міжнародний бізнес як фактор розвитку». Викладачі активно залучають студентів до написання статей, участі в конференціях.

Сприяння працевлаштуванню та міжнародне співробітництво

Кафедра турбується про працевлаштування студентів та проходження виробничої практики, зокрема було досягнуто домовленостей про проходження студентами виробничої практики на українсько-американській фірмі «KODA», що займається виробництвом сучасної точної вимірювальної техніки.

В.о. завідувача кафедри – кандидат економічних наук, доцент Дерід Ірина Олександрівна.

Яндекс.Метрика