Освітня програма «Міжнародні фінанси»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма: «Міжнародні фінанси»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин, міжнародні фінанси


Випускова кафедра: міжнародного бізнесу та економічної теорії
Гарант програми: Шкодіна Ірина Віталіївна
Адреса: майдан Свободи, 4, ауд. 3-78
Телефон: +38 (057) 707-53-51
Контактні особи: Дерід Ірина Олександрівна, (097) 153-16-90
Кондратенко Наталя Дмитрівна, (050) 976-36-94
E-mail: ec_teor@karazin.ua


Пам’ятка абітурієнту
Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма «Міжнародні фінанси» спрямована на забезпечення здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері міжнародних економічних відносин та фокусується на вивченні міжнародних фінансів з акцентом на розвиток компетентностей, необхідних для оптимізації діяльності суб’єктів господарювання на міжнародних фінансових ринках. Програма зосереджена на вивченні міжнародних фінансових потоків та методів управління ними, вивченні двох іноземних мов та формуванні у студента соціальних навичок.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Фінансист – одна з найпрестижніших професій у світі. Основне завдання фінансиста – примножити капітал. Такі фахівці необхідні і інвестиційним фондам, і банкам, і біржам, і страховим компаніям, і звичайним підприємствам, і гігантським транснаціональним корпораціям, і органам місцевого та державного управління. При цьому, фінансист може обрати певний напрямок: податки, страхування, інвестиційна діяльність, фінансове планування та звітність, управління корпоративними фінансами тощо.

Як зазначав Бенджамін Франклін, інвестиції у знання завжди дають найбільший прибуток, тож зроби внесок у своє майбутнє – вивчай міжнародні фінанси у Каразінському університеті.

ПРО КАР’ЄРУ

Міжнародні фінанси – нова для України, але популярна у світі освітня програма. Її вивчають у таких всесвітньо відомих університетах: Frankfurt University of Applied Science, Southern Taiwan University of Science and Technology, University of Denver, Berlin School of Economics and Law.

Випускник може працювати:

  • міжнародним фінансовим аналітиком;
  • фахівцем з міжнародного фінансового планування;
  • фінансовим ризик-менеджером в міжнародному бізнесі;
  • приватним підприємцем у сфері міжнародного бізнесу;
  • викладачем вищого навчального закладу;
  • перекладачем;
  • податковим консультантом міжнародного бізнесу;
  • міжнародним менеджером зовнішньої звітності (спеціалістом із консолідації звітності в підрозділах, розташованих в різних країнах);
  • співробітником банківської або страхової сфери;
  • фахівцем з фінансового планування міжнародних інвестиційних проектів.

ПРО НАВЧАННЯ

Фінансист-міжнародник – це фахівець, що розуміється на міжнародних економічних відносинах, основах міжнародного бізнесу та володіє знаннями та вміннями у сфері міжнародних фінансів.

Навчальний процес базується на сучасних методах освіти з використанням новітніх інформаційних технологій та залученням викладачів високого професійного рівня. Вивчаються такі дисципліни: країнознавство, основи менеджменту та маркетингу, макро- та мікроекономіка, теорія статистики, гроші та кредит, світова економіка, міжнародні економічні відносини, фінанси, міжнародна банківська справа, бухгалтерський облік, економіка підприємства, міжнародні інвестиції, управління фінансовими ризиками, міжнародне оподаткування, міжнародне фінансове планування, інформаційні системи і технології фінансової звітності, міжнародні фінанси, міжнародний фінансовий менеджмент, міжнародне публічне і приватне право.

Особлива увага приділяється мовній підготовці студентів. Понад 1800 академічних годин відводиться для опанування іноземних мов: англійської як основної та німецької або французької як другої іноземної, є можливість вивчення китайської мови.

Для закріплення здобутих знань, навичок та вмінь передбачено проходження перекладацької та виробничої практики.

Під час навчання хлопцям та дівчатам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».

Презентація освітньої програми

Яндекс.Метрика