Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародні фінанси»


Профільна кафедра кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наук. досліджень та інформ. культури Кондратенко Н.Д. PDF PDF PDF
Країнознавство Грицак Ю.П. PDF
Вступ до фаху Шедякова Т.Є. PDF PDF
Гроші та кредит Шкодіна І.В. PDF PDF PDF
Менеджмент та маркетинг Шаповал В.І. PDF
Економіка Кондратенко Н.Д., Шедякова Т.Є. PDF PDF PDF
Теорія статистики Кондратенко Н.Д. PDF PDF PDF
Основи дипломатії Рєзніков В.В.

На 1-му курсі також викладаються: «Історія України», «Математика для економістів», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Світова економіка Казакова Н.А. PDF PDF PDF
Міжнародна банківська справа Лєгостаєва О.О. PDF PDF PDF
Економіка підприємства Соболєва М.В.
Бухгалтерський облік Лєгостаєва О.О. PDF PDF PDF
Фінанси Шкодіна І.В. PDF PDF PDF
Міжнародні фінанси Шкодіна І.В. PDF PDF PDF
Основи міжнародного бізнесу Дерід І.О. PDF PDF PDF
Фінансова статистика Кондратенко Н.Д. PDF PDF PDF
Міжнар. інформація та інформ-аналіт. діяльність Кондратенко Н.Д. PDF PDF PDF
Управління фінансовими ризиками Соболєва М.В.

На 2-му курсі також викладаються «Іноземна мова», «Філософія» і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

3 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А. PDF PDF PDF
Міжнародне публічне і приватне право Новікова Л.В. PDF PDF
Економ-математ. моделювання світогосподар. процесів Ханова О.В. PDF PDF PDF
Міжнародне оподаткування Лєгостаєва О.О. PDF PDF
Облік і аналіз ЗЕД Лєгостаєва О.О. PDF PDF
Маркетингові дослідження міжнародного фінансового ринку Майборода О.Є. PDF PDF PDF

На 3-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька)» і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

Яндекс.Метрика