Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародні фінанси»


Профільна кафедра кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наук. досліджень та інформ. культури Кондратенко Н.Д. PDF PDF PDF
Країнознавство Панасенко Г.С. PDF PDF PDF
Вступ до фаху Шедякова Т.Є. PDF PDF PDF
Гроші та кредит Шкодіна І.В. PDF PDF PDF
Менеджмент та маркетинг Тимошенков І.В.
Економікс Шедякова Т.Є.,
Лазаренко В.Є.
PDF PDF PDF
Теорія статистики та програмні засоби статистичного аналізу Кондратенко Н.Д. PDF PDF PDF
Основи дипломатії Рєзніков В.В.

На 1-му курсі також викладаються: «Історія України», «Математика для економістів», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Бухгалтерський облік Лєгостаєва О.О. PDF PDF PDF
Фінанси Шкодіна І.В. PDF PDF PDF
Основи міжнародного бізнесу Дерід І.О. PDF PDF PDF
Міжнар. інформація та інформ-аналіт. діяльність Кондратенко Н.Д. PDF PDF PDF
Економіка фірми Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Фінансовий аналіз Чемчикаленко Р.А. PDF PDF PDF
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А. PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються «Іноземна мова», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)», «Філософія» і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

3 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Міжнародне публічне і приватне право Файєр О.А. PDF
Економ-математ. моделювання світогосподар. процесів Ханова О.В. PDF PDF PDF
Міжнародне оподаткування Лєгостаєва О.О. PDF PDF PDF
Облік і аналіз ЗЕД Лєгостаєва О.О. PDF PDF PDF
Міжнародна економіка Лазаренко В.Є.
Маркетингові дослідження міжнародного фінансового ринку Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Міжнародні фінанси Шкодіна І.В. PDF PDF
Міжнародні фінансові ринки Лазаренко В.Є. PDF PDF PDF
Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ Лєгостаєва О.О. PDF PDF PDF

На 3-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька або китайська)» і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Студенти проходять виробничу практику.

4 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Логістика Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Теорія і практика зовнішньої торгівлі Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Міжнародні інвестиції Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Міжнародні фінансові ринки Лазаренко В.Є. PDF PDF
Інформаційні системи і технології у фінансах Чемчикаленко Р.А. PDF PDF PDF
Міжнародна біржова та аукціонна діяльність Чемчикаленко Р.А. PDF PDF PDF
Поведінкові фінанси Лазаренко В.Є. PDF
Міжнародний фінансовий менеджмент Чемчикаленко Р.А. PDF PDF PDF
Ділові переговори в МБ Кондратенко Н.Д. PDF PDF PDF

На 4-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання). У 8 семестрі студенти складають комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають кваліфікаційні роботі в ЕК.