Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародні фінанси»


Профільна кафедра кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Анотації дисциплін та НМКД


2 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Фінанси Шкодіна І.В. PDF 
Основи міжнародного бізнесу Дерід І.О. PDF
Міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність Кондратенко Н.Д. PDF  
Економіка фірми Чемчикаленко Р.А. PDF 
Фінансовий аналіз Чемчикаленко Р.А. PDF 
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А.Макарчук К.О. PDF 

На 2-му курсі також викладаються «Іноземна мова (англійська)», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)»«Бухгалтерський облік», «Філософія» і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів/

3 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Міжнародне публічне і приватне право Файєр О.А. PDF 
Економ-математичне моделювання світогосподарських процесів Ханова О.В. PDF
Облік і аналіз ЗЕД Чемчикаленко Р.А. PDF 
Міжнародна економіка Лазаренко В.Є.
Міжнародні фінанси Шкодіна І.В. PDF 
Міжнародні фінансові ринки Лазаренко В.Є. PDF
Міжнародна банківська справа Шкодіна І.В. PDF
Бізнес-планування Шкодіна І.В. PDF 

На 3-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад (англійська)», «Друга іноземна мова (німецька або іспанська)» і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Студенти проходять виробничу практику.

4 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Міжнародна логістика Майборода О.Є. PDF 
Теорія і практика зовнішньої торгівлі Григорова-Беренда Л.І. PDF    
Міжнародні інвестиції Чемчикаленко Р.А. PDF 
Управління фінансовими ризиками Чемчикаленко Р.А. PDF 
Міжнародна біржова та аукціонна діяльність Чемчикаленко Р.А. PDF  
Державні фінанси Лазаренко В.Є. PDF 
Міжнародний фінансовий менеджмент Чемчикаленко Р.А. PDF 
Тайм-менеджмент Кондратенко Н.Д. PDF 
Міжнародне оподаткування Чемчикаленко Р.А. PDF 
Управління фінансовою санацією Чемчикаленко Р.А. PDF 

На 4-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або іспанська або китайська)» і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання). У 8 семестрі студенти складають комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають кваліфікаційні роботі в ЕК.