Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародна логістика і митна справа»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Анотації дисциплін та НМКД


1 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Основи наукових досліджень та інформаційної культури Ханова О.В. PDF 
Вступ до фаху Казакова Н.А. PDF 
Країнознавство Коваленко Р.С. PDF 
Основи економічної теорії Шедякова Т.Є. PDF 
Економіка України Мірошниченко Т.М. PDF 
Система технологій Касьян С.А. PDF 
Міжнародні організації Макарчук К.О. PDF 
Макроекономіка та мікроекономіка Шедякова  Т.Є. PDF 
Товарознавство Зайцева А.С. PDF 
Історія України Аксьонова Н.В. PDF 

Також викладаються: «Математика для економістів», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Світова економіка Казакова Н.А., Марченко І.С. PDF 
Інформаційно-аналітична діяльність Коваленко Р.С. PDF
Економіка підприємства Матюшенко І.Ю.Ревякін Г.В. PDF  
Основи митної справи Зайцева А.С. PDF
Основи логістики Непрядкіна Н.В. PDF 
Інформаційні системи та технології в логістиці Зайцева А.С. PDF 
Митний контроль і митне оформлення Зайцева А.С. PDF 

Також викладаються «Філософія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова (німецька або французька, або іспанська)», «Правознавство» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

3 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А., Макарчук К.О. PDF 
Міжнародне публічне і приватне право Файер О.А. PDF
Економ-матем. моделювання світогосподар. процесів Ханова О.В.Ревякін Г.В. PDF
Управління зовнішньоекономічною діяльністю Григорова-Беренда Л.І. PDF
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності Шолом А.С. PDF
Логістика Непрядкіна Н.В. PDF
Організація боротьби з митними порушеннями Ревякін Г.В. PDF 
Управління ланцюгами постачання Зайцева А.С. PDF 

Також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти проходять зовнішньоекономічну (виробничу) практику. 

4 курс

Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Міжнародна логістика Майборода О.Є. PDF 
Теорія і практика зовнішньої торгівлі Григорова-Беренда Л.І., Шуба М.В. PDF   
Міжнародні фінанси Гончаренко Н.І. PDF 
Митна експертиза Ревякін Г.В. PDF 
Стандартизація та сертифікація товарів та послуг Майборода О.Є. PDF 
Митні платежі Коваленко Р.С. PDF 
Менеджмент митної справи Майборода О.Є. PDF 
Митна логістика Беренда С.В., Шолом А.С. PDF 
Правове забезпечення логістики Зайцева А.С. PDF 
Економіка логістики Майборода О.Є. PDF
Ризики в логістиці Непрядкіна Н.В. PDF 

Також викладаються: «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька)» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти проходять перекладацьку практику (навчальну без відриву), складають комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.