Зайцева Анна Сергіївна


кандидат економічних наук, доцент кафедри, в.о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-51-60
Адреса: ауд. 378, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
Е-mail: glazkova@karazin.ua

Наукові інтереси:

економіка та управління національним господарством

Курси, що викладаються:

  1. Інформаційні системи та технології в логістиці
  2. Організація процесів та систем транспортних перевезень
  3. Товарознавство

Вибрані публікації:

  1. Glazkova A. Issus of human trafficking in the modern world and work at UN / A. Glazkova // «Internships in international intergovernmental organizations international career» NGO: «Institute of international academic and scientific cooperation» 19-22.10.2015 in Vienna (Austria).
  2. Глазкова А. С. Організаційно-економічні засади функціонування технопарків / А. С. Глазкова // Эффективное управление и развитие непроизводственной сферы в условиях кризиса: взгляд молодых учених: материалы международной научно-практической интернет-конференция молодых ученых, магистрантов и студентов ( 22–23 марта 2016 г.) – Х.2016- С.33-36
  3. Глазкова А. С. Інтеграційні процеси в економіці в умовах науково - технічного прогресу / А. С. Глазкова // Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин: матеріали одинадцятої науково - практичної конференції (25 березня 2016 р.) – Х. ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016 - С. 15-17.
  4. Глазкова А. С. Трансіндустріальний парк як центр генерування нових технологій / А. С. Глазкова // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративна логістика: матеріали дванадцятої науково-практичної конференції( 2-4 червня 2016 р.) – Х. УкрДУЗТ, 2016 - № 54.- С. 143-144.