Вибіркові дисципліни 2018/2019 навч. рік


В університеті за вибором студента організовується вивчення окремих навчальних дисциплін із циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки; фундаментальної підготовки; професійної та практичної підготовки. Студентам також запропонований вибір спеціалізацій і блоків навчальних дисциплін із циклу професійної та практичної підготовки. Також пропонуються міжфакультетські вибіркові дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки і циклу фундаментальної підготовки.

На бакалаврському рівні вищої освіти вивчення дисциплін чи блоків дисциплін за вибором організовується не раніше, ніж з другого курсу навчання. Обсяг міжфакультетської вибіркової дисципліни становить три кредити (90 годин), підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку і передбачає виконання підсумкової залікової роботи.

Студенти, які здобувають вищу освіту на бакалаврському рівні, у 3, 4, 5 та 6 семестрах обирають для вивчення по одній міжфакультетській вибірковій дисципліні циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки або фундаментальної підготовки.

Рекомендації щодо організації вибору міжфакультетських дисциплін на 2018-2019 навчальний рік. Якщо кількість заяв на вивчення певної міжфакультетської вибіркової дисципліни перевищує встановлену максимальну кількість студентів, які можуть одночасно її вивчати, Навчальний центр організації освітньої діяльності за значеннями середніх балів формує рейтинги студентів, які подали заяви на вивчення тієї чи іншої міжфакультетської вибіркової дисципліни.

До 15 червня Навчальний центр організації освітньої діяльності формує групи для вивчення у наступному навчальному році міжфакультетських вибіркових дисциплін. Список студентів, які вивчатимуть ту чи іншу міжфакультетську вибіркову дисципліну, передається до факультетів, де навчаються студенти й оприлюднюється на сайті Управління якості освіти.

Для організації вивчення вибіркових професійних дисциплін (блоку дисциплін), що пропонуються студентам факультету, кожен студент до 20 травня реєструє свій вибір на цій сторінці нижче, залежно від своєї освітньої програми.

Декани факультетів організовують формування груп у відповідності до рейтингу освітніх досягнень студентів, беручи до уваги результати їхньої наукової роботи та з урахуванням максимальної та мінімальної кількості студентів, які можуть одночасно вивчати дану дисципліну (блок дисциплін) за вибором або проходити навчання за даною спеціалізацією.

Відомості про навчальні дисципліни (блоки дисциплін), що будуть вивчатися за вибором студентів, вносяться до індивідуальних навчальних планів студентів.

Навчальні заняття з міжфакультетських вибіркових дисциплін, проводяться в один і той же день та в один і той же час на всіх факультетах - щоп'ятниці о 12:00.

Розподіл студентів 2 і 3 курсів з вивчення міжфакультетських дисциплін
Списки груп для вивчення міжфакультетських дисциплін на весняний семестр 2018/2019 н.р.
Перелік аудиторій для вивчення міжфакультетських дисциплін у 1 семестрі 2018/2019 н.р.

Розподіл студентів для вивчення професійних вибіркових дисциплін (МЕВ, 2 курс, 3 семестр)
Розподіл студентів для вивчення професійних вибіркових дисциплін (МЕВ, 3 курс, 5 семестр)
Розподіл студентів для вивчення професійних вибіркових дисциплін (УТ, 2 курс, 3 семестр)


Вибіркові дисципліни для студентів на 2018/2019 н.р.:

Яндекс.Метрика