Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародні фінанси», бакалаврський РВО, 2023/2024 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні фінанси»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 4
Бухгалтерський облік або Організація бухгалт. обліку або Фінансовий облік деталі
Фінансова статистика або Фінансовий аналіз або Фінансове моделювання деталі
Курс 3, семестр 5
Міжнародна банківська справа або Грошово-кредитні системи країн світу або Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ деталі
Курс 3, семестр 6
Міжнародний фінансовий маркетинг або Маркетингові дослідження міжнар. фінансового ринку або Бізнес-планування деталі
Курс 4, семестр 7
Міжнар. оподаткування або Податковий менеджмент або Податкова система деталі
HR-менеджмент або Крос-культурний менеджмент або Тайм-менеджмент деталі
Управ. фінанс. ризиками або Страхування або Фінансова безпека деталі
Курс 4, семестр 8
Міжнародна біржова та аукціонна діяльність
або Інфраструктура міжнарод. фінансового ринку або Інвестиційний аналіз в МБ деталі
Поведінкові фінанси або Державні фінанси або Місцеві фінанси деталі
Фінансовий інжинірінг або Інформац. системи і технології в фінансах або Управління фінансовою санацією деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.