Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародна інформаційна безпека», магістерський РВО, 2023/2024 н.р.


Освітня програма: «Міжнародна інформаційна безпека»

Щосеместру студент може обрати три дисципліни для вивчення. Для вибору доступні предмети, наведені у списку відповідного семестру. Будь-яку дисципліну можна обрати лише один раз.

Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 2, семестр 3
Моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах
Аналіз та прогнозування міжнародних подій
Безпекові аспекти міжнародних відносин
Сучасні інформаційні війни в міжнарожних відносинах
Технології інформаційного протиборства в міжнародних відносинах
Інформаційний тероризм
Система та механізми здійснення зовнішньої політики
Стратегічне партнерство у зовнішній політиці
Зовнішня політика великих держав
Необхідно обрати три дисципліни з переліку
деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.