Дистанційне навчання


З 2013 року факультет міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу та Центр електронного навчання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна пропонують студентам навчання за заочною формою із застосуванням дистанційних технологій за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за спеціальностями / напрямами підготовки:

Після закінчення навчання випускник отримує диплом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна державного зразка.

Навчання студентів відбувається на освітньому сайті Центру електронного навчання з використанням апробованої і широко розповсюдженої системи управління навчанням Moodle.

Центр електронного навчання здійснює підготовку фахівців всіх рівнів кваліфікації з використанням електронних дистанційних форм навчання на основі стандарту дистанційного інтерактивного навчання SCORM.

Особливості дистанційного навчання:

 • кожен студент має свій навчальний розклад і онлайн-заліковку;
 • теоретичний матеріал вивчається за допомогою електронних навчальних курсів, підручників, аудіо-, відеолекцій;
 • засвоєння практичного матеріалу здійснюється за допомогою віртуальних лабораторних робіт, практичних занять, диспутів і семінарів в режимі відеоконференцій, отримання консультацій у педагогів засобами комунікаційних інтернет-технологій;
 • студент має можливість спілкуватися з викладачами, отримувати необхідні консультації в режимі off-line та on-line;
 • навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять студента з викладачем;
 • перевірка знань здійснюється як у формі електронного тестування, так і у формі звичайних іспитів і заліків, які будуть проходити не частіше 1–2 разів на навчальний рік.

Переваги дистанційного навчання:

 • відкриває нові можливості для отримання фундаментальних знань і професійних навичок в одному з найпрестижніших вищих навчальних закладів Україні — Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна;
 • якість навчання забезпечується кращими професорсько-викладацькими кадрами університету;
 • після закінчення навчання студент отримує диплом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна державного зразка;
 • незалежність від місця перебування, можливість навчання з будь-якого місця України та закордону;
 • незалежність від часу доби, можливість навчатися без відриву від виробництва;
 • можливість одержувати знання людям з обмеженими можливостями за станом здоров'я або за сімейними обставинами.

Відповідальний на факультеті МЕВ та ТБ за заочне (дистанційне) навчання:

Мірошниченко Тетяна Миколаївна (к. 373, пл. Свободи, 6)
E-mail: tatiana.miroschnichenko@karazin.ua