Кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи


Кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи створена у січні 2018 року. Створення кафедри викликано новітніми тенденціями розвитку світової економіки, яка багатьма економістами визначається як «економіка послуг». У наш час спостерігається зростання сфери обслуговування порівняно з матеріальним виробництвом.

Забезпечення навчального процесу

Кафедра є випусковою для бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа», яка з'явилася в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна у 2013 році.

Випускники, які здобули базову вищу освіту за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа» можуть отримати повну вищу освіту за освітнім рівнем магістра за кваліфікаціями «Готельна та ресторанна справа» і «Санаторно-курортна справа».

Навчання відбувається за контрактом і за рахунок бюджетних коштів держави. Форми навчання – денна та заочна (дистанційна). Навчальний процес зорієнтовано на широке використання сучасних програмних продуктів та інформаційних технологій. Крім того, викладачами кафедри забезпечується віртуальне навчальне середовище на платформі MOODLE.

Студентам надається якісна підготовка з іноземних мов (близько 2200 академічних годин), фундаментальна медична та економічна підготовка. Особливістю навчального плану підготовки бакалавра з готельно-ресторанної справи є те, що він поряд з нормативними містить низку варіативних економічних, медичних та правових дисциплін, які надають знання, необхідні для відкриття власного готельного та ресторанного підприємства.

До освітнього процесу залучаються провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці-практики готельної індустрії, що проводять лекції, семінари та тренінги.

Студенти долучаються до участі у міжнародних програмах академічної мобільності, таких як, наприклад, Erasmus+, що дає можливість паралельного навчання, а також стажування в вузах інших країн. Студенти мають можливість взяти участь у науково-дослідній роботі, у студентських наукових конференціях та круглих столах з актуальних проблемгостинності та готельно-ресторанної справи.

Випускники кафедри отримують високий рівень знань в галузі сучасних інформаційних систем та технологій в індустрії гостинності (TURWINMULTIPRO, AMADEUS, GALILEO, SABRE).

Практика та міжнародне співробітництво

Практична підготовка студентів кафедри включає кілька видів практик, особлива увага традиційно приділяється виробничим практикам. Основними базами для таких практик є готельні та ресторанні заклади України, серед яких є готелі «Kharkiv Palace», «Харків», «Аврора» та готельно-ресторанний комплекс «Місто». Також кафедра співпрацює з міжнародною компанією «Tui Travel».

Яндекс.Метрика