Бакалаврат: спеціальність «Готельно-ресторанна справа»


Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»
Освітня програма (спеціалізація): «Готельно-ресторанна справа»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Кваліфікація: бакалавр готельно-ресторанної справи
Випускова кафедра: міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи
Адреса:
майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: mekgrs.irtb@karazin.ua
Гарант освітньої програми: Білецька Яна Олександрівна

Пам’ятка абітурієнту
Перелік навчальних дисциплін


ПРО ПРОФЕСІЮ

На цей час в Україні налічується більш ніж 4300 готелів та аналогічних закладів розміщення, та їх кількість щорічно зростає. Також зараз спостерігається поновлення зацікавленості міжнародних готельних операторів до ринку України. Спостерігається підвищення попиту на висококваліфікованих фахівців з готельно-ресторанної справи, що здатні забезпечувати рівень обслуговування на рівні міжнародних стандартів.

Серед вимог до таких фахівців — вільне володіння кількома іноземними мовами, здатність організовувати процес обслуговування на готельних та ресторанних підприємствах та санаторно-курортних комплексах, володіння сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями.

ПРО КАР’ЄРУ

Організаціями-споживачами фахівців з готельно-ресторанної справи є державні та приватні підприємства готельної та ресторанної індустрії, кемпінги, мотелі, молодіжні туристичні бази, кафе, бари, SPA-готелі, санаторно-курортні заклади, органи державного управління, вищі навчальні заклади та ін.

Фахівці з готельно-ресторанної справи можуть працювати на посадах:

  • менеджера в готельному та ресторанному або санаторно-курортному господарстві;
  • фахівця із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.
  • фахівця з готельного або ресторанного обслуговування;
  • наукового співробітника (рекреологія);
  • фахівця з управління проектами та програмами у сфері матеріального і нематеріального виробництва
  • фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку;
  • фахівця з організації дозвілля, організатора туристичної та готельної діяльності

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Навчання забезпечує якісну підготовку з іноземних мов, фундаментальну медичну та економічну підготовку. Особливістю навчального плану підготовки бакалавра з готельно-ресторанної справи є те, що він поряд з нормативними містить низку вибіркових економічних, медичних та правових дисциплін, які надають знання, необхідні для відкриття власного готельного та ресторанного підприємства.

Значна увага приділяється практичній підготовці студентів. Навчальний процес передбачає низку виробничих практик та стажувань на підприємствах готельно-ресторанної індустрії Харкова та України, зокрема у готелях «ХАРКІВ ПАЛАС», «Аврора», «Вікторія» та інші. До освітнього процесу залучаються провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці-практики готельної індустрії, що проводять лекції, семінари та тренінги.

Студенти долучаються до участі у міжнародних програмах академічної мобільності, наприклад, Erasmus+, що дає можливість паралельного навчання, а також стажування в вузах інших країн. Студенти мають можливість взяти участь у науково-дослідній роботі, у студентських наукових конференціях та круглих столах з актуальних проблем гостинності та готельно-ресторанної справи.

Випускники кафедри отримують високий рівень знань в галузі сучасних інформаційних систем та технологій в індустрії гостинності (TURWINMULTIPRO, AMADEUS, GALILEO, SABRE).


Презентація спеціальності

Яндекс.Метрика