Бакалаврат: освітня програма «Міжнародна електронна комерція»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма:
«Міжнародна електронна комерція»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин, міжнародна електронна комерція
Випускова кафедра: міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків, ауд. 262а
Телефон: +38 (057) 707-52-90
E-mail: mekgrs.irtb@karazin.ua
Контактні особи: 
гарант програми: Страпчук Світлана Іванівна, +38 (050) 949-85-31, svitlanastrapchuk@karazin.ua
завідувач кафедри: Данько Наталя Іванівна, +38 (050) 960-73-52, n.danko@karazin.ua

Пам'ятка абітурієнту
Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин з поглибленим знанням професійної іноземної мови, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях, у тому числі застосування сучасних інформаційних та інтелектуальних технологій для впровадження та використання систем міжнародної електронної комерції.

Програма реалізується спільно з Університетом прикладних наук в м. Мешеде (Німеччина).

ПРО ПРОФЕСІЮ

Електронна комерція охоплює набір технологій та сервісів, що надають можливість представити свої товари й послуги, а також приймати замовлення й отримувати оплату в мережі інтернет. Системи електронної комерції представлені, в першу чергу, інтернет-магазинами і платіжними платформами.

Робота в сфері міжнародної електронної комерції потребує поєднання знань та умінь із застосування інформаційних та інтелектуальних технологій для розробки і впровадження таких систем в мережі інтернет, а також знань із міжнародних економічних відносин та аналітичної діяльності.

Організаціями-споживачами фахівців у сфері міжнародної електронної комерції є:

 • державні структури та установи (адміністрації, міжнародні відділи відповідних міністерств, департаментів з організації електронної комерції на регіональному, міжнародному рівнях);
 • приватні та державні установи, зовнішньоекономічні відділи фірм, експертних груп, відділи компаній та корпорацій, що спрямовані на аналіз та планування діяльності систем міжнародної електронної комерції;
 • транснаціональні корпорації;
 • приватні підприємства торгівлі;
 • власний бізнес.

Програма також готує до заснування власного бізнесу.

ПРО КАР'ЄРУ

 • фахівці у сфері міжнародної електронної комерції можуть працювати на посадах:
 • фахівець у галузі міжнародних економічних відносин, що здійснює аналіз та планування діяльності систем міжнародної електронної комерції,
 • фахівець міжнародних консалтингових послуг;
 • менеджер проєктів та бізнес-консультант в сфері Е-комерції;
 • фахівець з провадження сучасних електронних бізнес-стратегій підприємства;
 • фахівець в галузі електронної комерції та електронної торгівлі.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Освітня програма є міждисциплінарною та охоплює міжнародні економічні відносини, підприємництво, інформаційно-комунікаційні та інтелектуальні технології. Серед переваг навчання:

 • студентоцентроване навчання та визнання неформальної освіти;
 • залучення до викладання дисциплін викладачів факультету комп’ютерних наук Каразінського університету, фахівців галузі та представників бізнесу (спікерів);
 • вільне обрання дисциплін з широкого каталогу університету (25% обсягу програми);
 • поглиблене вивчення іноземних мов;
 • подвійний диплом європейського зразка (двох університетів);
 • співпраця з університетами-партнерами за програмами академічного обміну студентів (3-6 місяців навчання за кордоном зі стипендією) в рамках програми Ерасмус+ (Німеччина, Греція);
 • участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах, роботі студентського наукового товариства, у англійському клубі, скандинавському та дебатному клубах.