Магістратура: освітня програма «Міжнародна інформаційна безпека»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародна інформаційна безпека»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня кваліфікація: магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (міжнародна інформаційна безпека)

Випускова кафедра: міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Адреса: майдан Свободи, 6, ауд. 264
Контактні особи:  Федорова Ганна Юріївна, +38 (095) 034-23-76; g.y.fedorova@karazin.ua
в.о. завідувача кафедри: Пересипкіна Ірина Валеріївна, +38 (057) 705-10-59, iryna.peresypkina@karazin.ua


Перелік навчальних дисципін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітня програма призначена для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, передбачає проведення досліджень та/або запровадження інновацій з фаховим акцентом на міжнародну інформаційну безпеку.

Основними об´єктами вивчення є міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти, методологія та методи міжнародно-політичних досліджень, досліджень міжнародних комунікацій, регіональних студій з фаховим акцентом на міжнародну інформаційну безпеку.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Глобальний розвиток людства призводить до становлення глобального інформаційного суспільства, однією з характерних рис якого є збільшення попиту на фахівців, які володіють кількома іноземними мовами, мають здібності та практичний досвід міжкультурної та міжнародної комунікації, володіють сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями.

ПРО КАР’ЄРУ

Випускники освітньо-професійної програми можуть здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, обіймати первинні посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах.

Освітня програма надає широкий спектр можливостей для вибору напрямів кар’єри (дипломатична служба, робота в корпоративному секторі, суспільній сфері тощо). Випускники мають можливість представляти країну на міжнародній арені в якості представника зовнішньополітичного відомства або дипломатичної установи України за кордоном. Ще один варіант – робота у дипломатичних представництвах інших країн світу або міжнародних організаціях, які розташовані в Україні.

Навчання готує до кар’єри у національних та міжнародних корпоративних структурах. Великі міжнародні корпорації потребують висококваліфікованих фахівців з міжнародної інформаційної безпеки.

Випускники мають можливість працювати:

  • у підрозділах Міністерства закордонних справ України;
  • у дипломатичних представництвах України;
  • у державних структурах та відомствах ( державні адміністрації, міжнародні відділи профільних міністерств тощо);
  • у приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин (міжнародні відділи юридичних фірм, експертно-консультативні групи тощо);
  • у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях;
  • в громадських організаціях;
  • у наукових і дослідних інститутах з вивчення міжнародних відносин.

Випускники можуть продовжити освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття ступеня «доктор філософії» за будь-якою спеціальністю чи галуззю знань.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Студенти поглиблено вивчають другу іноземну мову (німецьку, французьку, італійську або іспанську); отримують знання з нормативно-правових основ, основних напрямів діяльності та особливостей функціонування міжнародних організацій в сфері безпеки; сучасних методичних прийомів і технологій ведення пропаганди та контрпропаганди в міжнародних відносинах; нормативно-правових основ та особливостей захисту національного інформаційного простору; концептуальних і стратегічних основ, методичних прийомів та особливостей забезпечення міжнародної інформаційної безпеки; природи та особливостей міжнародних конфліктів тапідходів до їх розв’язання; розуміння природи та особливостей інформаційного тероризму та сучасних методів інформаційної протидії й захисту від кібератак; основ глобальної безпеки.

Базами практики можуть бути Міністерство закордонних справ України, комісії та комітети Верховної Ради України, інші державні установі та органи місцевого самоврядування, комерційні підприємства.

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів.