Бакалаврат: освітня програма «Міжнародна логістика і митна справа»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма: «Міжнародна логістика і митна справа»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин, міжнародна логістика і митна справа
Випускова кафедра: міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Адреса: каб. 378, майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-51-60
E-mail: meo@karazin.ua
Контактні особи: гарант Непрядкіна Наталія Василівна, +38 (099) 218-23-58, nepriadkina@karazin.ua
в.о. завідувача кафедри Зайцева Анна Сергіївна, +38 (050) 258-77-44, glazkova@karazin.ua

Пам’ятка абітурієнту
Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Підготовка фахівців у сфері міжнародних економічних відносин, міжнародної логістики й митної справи з поглибленим вивченням іноземних мов, що передбачає широкі можливості розвитку кар’єри.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Міжнародна логістика та митна справа є одними з важливих і динамічних складових міжнародних економічних відносин. В сучасних умовах глобалізації та інтенсифікації розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України роль митних органів та логістичних зв’язків у регулюванні зовнішньоекономічних відносин дедалі стає більш затребуваною.

ПРО КАР’ЄРУ

Наразі міжнародна логістика та митна справа є одними з найперспективніших сфер працевлаштування як з точки зору оплати праці, так і можливостей для самореалізації. Освітня програма складена згідно європейських стандартів та з врахуванням особливостей міжнародної логістики й митної справи, забезпечує підготовку фахівців для роботи митними представниками-брокерами, декларантами та фахівцями з митного контролю, фахівцями з логістики, економістами, консультантами із зовнішньоекономічних питань, менеджерами із зовнішньоекономічної діяльності, аналітиками-референтами в:

  • міністерствах і відомствах України (в т.ч. Міністерстві закордонних справ України);
  • митній службі;
  • департаментах розвитку транспорту та інфраструктури на регіональному та міжнародному рівнях;
  • експортно-імпортних та логістичних відділах компаній та корпорацій (таких як «Філіп Морріс Україна», «САН ІнБев Україна» та ін.);
  • сфері міжнародних перевезень.

ПРО НАВЧАННЯ

Навчання за освітньою програмою «Міжнародна логістика і митна справа» дозволить стати висококваліфікованим фахівцем, затребуваним на ринку праці, здобути професію майбутнього, відкриває широкі перспективи з працевлаштування та самореалізації.

Навчальний процес базується на сучасних методах освіти з використанням новітніх інформаційних технологій та залученням викладачів високого професійного рівня. Вивчаються такі дисципліни: країнознавство, вступ до спеціальності МЕВ, світова економіка, міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність, економіка підприємства, міжнародні економічні відносини, міжнародне публічне і приватне право, економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів, облік і аналіз ЗЕД, логістика, теорія і практика зовнішньої торгівлі, міжнародні фінанси, економіка України, система технологій, міжнародні організації, макроекономіка та мікроекономіка, товарознавство, основи митної справи, основи логістики, управління ЗЕД, митна експертиза, міжнародна логістика, стандартизація та сертифікація товарів та послуг.

Особлива увага приділяється мовній підготовці студентів. Понад 1400 академічних годин відводиться для опанування англійської мови як основної та понад 500 академічних годин для вивчення німецької або французької або іспанської мов як другої іноземної. Є можливість факультативного вивчення китайської мови.

Наші студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в ВНЗ інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів.

Для закріплення здобутих знань, навичок та вмінь передбачено проходження перекладацької та зовнішньоекономічної практик. Під час навчання надається можливість проходження військової підготовки, після якої вони отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».

Після закінчення навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти випускники мають можливість вступити до аспірантури за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», а потім і до докторантури.


Презентація освітньої програми