Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародна логістика і митна справа»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наукових досліджень та інформаційної культури Ханова О.В. PDF PDF PDF
Вступ до фаху Казакова Н.А., Коваленко Р.С. PDF PDF
Країнознавство Коваленко Р.С., Бунін С.В. PDF PDF PDF
Основи економічної теорії Шедякова Т.Є. PDF PDF PDF
Економіка України Казакова Н.А., Сердюк Г.В. PDF PDF PDF
Система технологій Касьян С.А. PDF PDF PDF
Міжнародні організації Макарчук К.О. PDF PDF PDF
Макроекономіка та мікроекономіка Шиловцева Н.В. PDF PDF PDF
Товарознавство Зайцева А.С. PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються такі навчальні курси: «Історія України», «Математика для економістів», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Світова економіка Казакова Н.А., Марченко І.С. PDF PDF PDF
Міжнародна інформація та інформ- аналіт. діяльність Гончаренко Н.І., Іщенко М.О. PDF PDF PDF
Економіка підприємства Матюшенко І.Ю., Ревякін Г.В. PDF PDF PDF
Основи митної справи Смаглий І.М. PDF
Основи логістики Непрядкіна Н.В. PDF PDF PDF
Інформаційні системи та технології в логістиці Зайцева А.С. PDF PDF PDF
Організація процесів та систем транспортних перевезень Зайцева А.С. PDF PDF
Порівняльне адміністративне право Лемішко Ю.М. PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються такі навчальні курси: «Філософія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова (німецька або французька, або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

3 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А., Макарчук К.О. PDF PDF PDF
Міжнародне публічне і приватне право Дмітрієв В.В. PDF PDF PDF
Економ-матем. моделювання світогосподар. процесів Ханова О.В. PDF PDF PDF
Управління ЗЕД Беренда С.В. PDF PDF PDF
Облік і аналіз ЗЕД Поліванцев А.С., Шолом А.С. PDF PDF PDF
Логістика Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Організація боротьби з митними порушеннями Смаглий І.М. PDF

На 3-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти проходять зовнішньоекономічну (виробничу) практику.

4 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Міжнародна логістика Беренда С.В. PDF PDF PDF
Теорія і практика зовнішньої торгівлі Григорова-Беренда Л.І., Шуба М.В. PDF PDF PDF
Міжнародні фінанси Гончаренко Н.І. PDF PDF PDF
Митна експертиза Смаглий І.М. PDF
Стандартизація та сертифікація товарів та послуг Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Фінансові потоки в логістичних системах Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Економіка логістики Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Митна логістика Беренда С.В. PDF PDF PDF
Митне право Дмітрієв В.В. PDF

На 4-му курсі також викладаються: «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька)» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти проходять перекладацьку практику (навчальну без відриву), складають комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.

Яндекс.Метрика