Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародна логістика і митна справа»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наукових досліджень та інформаційної культури Ханова О.В. PDF PDF PDF
Вступ до фаху Казакова Н.А. PDF PDF PDF
Країнознавство Коваленко Р.С. PDF PDF PDF
Основи економічної теорії Шедякова Т.Є. PDF PDF PDF
Економіка України Казакова Н.А., Сердюк Г.В. PDF PDF PDF
Система технологій Касьян С.А. PDF PDF PDF
Міжнародні організації Макарчук К.О. PDF PDF PDF
Макроекономіка та мікроекономіка Шиловцева Н.В. PDF PDF PDF
Товарознавство Зайцева А.С. PDF PDF PDF

Також викладаються: «Історія України», «Математика для економістів», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Світова економіка Казакова Н.А., Марченко І.С. PDF PDF PDF
Інформаційно-аналітична діяльність Гончаренко Н.І. PDF PDF PDF
Економіка підприємства Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF
Основи митної справи Казакова Н.А. PDF PDF PDF
Основи логістики Непрядкіна Н.В. PDF PDF PDF
Інформаційні системи та технології в логістиці Зайцева А.С. PDF PDF PDF
Порівняльне адміністративне право Лемішко Ю.М. PDF PDF PDF
Митний контроль і митне оформлення Прав Ю.Г. PDF PDF PDF
Транспортна логістика Зайцева А.С. PDF PDF PDF

Також викладаються «Філософія» , «Іноземна мова», «Друга іноземна мова (німецька або французька, або іспанська)», «Правознавство» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

3 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А., Макарчук К.О. PDF PDF PDF
Міжнародне публічне і приватне право Файер О.А. PDF
Економ-матем. моделювання світогосподар. процесів Ханова О.В. PDF PDF PDF
Управління зовнішньоекономічною діяльністю Беренда С.В. PDF PDF PDF
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності Шолом А.С. PDF PDF PDF
Логістика Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Організація боротьби з митними порушеннями Казакова Н.А. PDF PDF PDF

Також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти проходять зовнішньоекономічну (виробничу) практику.

4 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Міжнародна логістика Беренда С.В. PDF PDF PDF
Теорія і практика зовнішньої торгівлі Григорова-Беренда Л.І., Шуба М.В. PDF PDF PDF
Міжнародні фінанси Гончаренко Н.І. PDF PDF PDF
Митна експертиза Казакова Н.А. PDF PDF PDF
Стандартизація та сертифікація товарів та послуг Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Митні платежі Беренда С.В. PDF PDF PDF
Менеджмент митної справи Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Митна логістика Беренда С.В., Шолом А.С. PDF PDF PDF
Правове забезпечення логістики Прав Ю.Г. PDF PDF PDF
Фінансові потоки в логістичних системах Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Економіка логістики Майборода О.Є. PDF PDF PDF
Ризики в логістиці Беренда С.В. PDF PDF PDF

Також викладаються: «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька)» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти проходять перекладацьку практику (навчальну без відриву), складають комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.