Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Міжнародний туристичний бізнес»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

3 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Туристичне країнознавство Гапоненко Г.І. PDF 
Організація ресторанного бізнесу Кучечук Л.В. PDF 
Маркетинг в туризмі Євтушенко О.В. РDF
Економіка туристичного підприємства Євтушенко О.В. PDF 
Менеджмент туристичного бізнесу Гапоненко Г.І. PDF 
Методи прийняття управлінських рішень Гапоненко Г.І. PDF 
Управління ризиками Євтушенко О.В. PDF 
Виставковий бізнес Посохов І.С. PDF
Ризик-менеджмент в міжнародному туризмі Євтушенко О.В. PDF 

Також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова» (англійська) фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять виробничу практику 

4 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Бухгалтерський облік туристичної діяльності Євтушенко О.В. PDF 
Міжнародний туристичний бізнес Парфіненко А.Ю. PDF
Європейська інтеграція Лиман С.І. PDF 
Україна в системі зовнішньополіт. звязків Шамара І.М. PDF 
Конфліктологія Панасенко Г.С. PDF 
Туроперейтинг Подлепіна П.О. PDF 
Дипломатичний та діловий протокол та етикет Сідоров М.В. PDF 
Тренінг курс «Створення власного бізнесу» Кучечук Л.В. PDF 
Спеціальні види туризму Подлепіна П.О. PDF 
Електронна комерція Сідоров М.В. PDF 

Також викладається «Іноземна мова і переклад». Студенти проходять переддипломну практику, складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають кваліфікаційні роботи.