Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Туризм»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства
Опис освітньої програми

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіт

2 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Географія туризму Кучечук Л.В. PDF 
Організація туристичних подорожей Шамара І.М. PDF 
Інфраструктура світу Шамара І.М. PDF 
Організація екскурсійної діяльності Аксьонова Н.В. PDF 
Географія світового господарства Гапоненко Г.І. PDF 

Також викладаються «Філософія», «Друга іноземна мова (англійська)»«Статистика» , «Іноземна мова і переклад», «Інформативні системи і технології в туризмі» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів, студенти проходять екскурсійну практику.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Туристичне країнознавство Гапоненко Г.І. PDF 
Організація ресторанного господарства Кучечук Л.В. PDF 
Організація готельного господарства Подлепіна П.О. PDF 
Організація анімаційної діяльності Панова І.О. PDF 
Маркетинг в туризмі Євтушенко О.В. PDF 
Менеджмент туризму Гапоненко Г.І. PDF 
Економіка туристичного підприємства Гапоненко Г.І. PDF 
Сільський (зелений) туризм Гапоненко Г.І. PDF 
Тревел-журналістика Шамара І.М. PDF 
Виставковий бізнес Посохов І.С. PDF 

Також викладаються «Іноземна мова і переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять технологічну практику. 

4 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Туристичні ринки України Євтушенко О.В. PDF 
Бухгалтерський облік туристичної діяльності Євтушенко О.В. PDF 
Комунікативний менеджмент Посохов І.С. PDF
Музейний менеджмент та маркетинг Посохов І.С. PDF 
Міжнародний туристичний бізнес Парфіненко А.Ю. PDF
Менеджмент Велнес та СПА індустрії Кучечук Л.В. PDF 
Туроперейтинг Подлепіна П.О. PDF
Культурний туризм та креативні індустрії Парфіненко А.Ю. PDF 
Електронна комерція Сідоров М.В. PDF
Тренінг-курс «Створення туристичного підприємства» Кучечук Л.В. PDF 

Також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Правове регулювання туристичної діяльності» фахівцями профільних факультетів університету. Студенти проходять переддипломну (виробничу) практику і складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають кваліфікаційні роботі в ЕК.