Євтушенко Олена Віталіївна


кандидат економічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate

Контактна інформація:

Телефон: +38 (099) 956-16-75
Адреса: к. 366, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: evevtushenko@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність, стажування і підвищення кваліфікації:

 • гарант освітньо-професійної програми «Міжнародний туристичний бізнес» за спеціальністю 242 «Туризм» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,
 • внутрішній аудитор за вимогами стандартів ISO 9001:215 та ISO 19011:2018;
 • постійна учасниця та співорганізатор численних міжнародних та національних наукових та практичних конференцій з туризму, учасниця проекту Модуль Жана Моне «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасність та погляд у майбутнє»;
 • автор понад 70 наукових та науково-методичних праць з туризму, співавтор 2 монографій, 2 навчальних посібників та 1 підручникагрифом МОН України;
 • член «Асоціації індустрії гостинності України»;
 • член науково-методичної комісії та Вченої ради факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

Наукові інтереси:

маркетингові дослідження та прогнозування міжнародного та національного туристичних ринків, маркетингова діяльність туристичного підприємства в умовах глобалізації та інформатизації суспільства, туризм як спосіб вирішення глобальних проблем людства, тенденції та перспективи розвитку туристичної галузі України, проблеми обліку та оподаткування на підприємствах різних видів діяльності, корпоративне управління у сучасних умовах господарювання

Курси, що викладаються:

 1. Маркетинг в туризмі
 2. Облік і аудит
 3. Економіка туризму
 4. Менеджмент в туризмі
 5. Стратегічний маркетинг та менеджмент
 6. Кон’юнктура туристичного ринку
 7. Міжнародні туристичні ринки
 8. Тренінг курс «Менеджмент туристичного підприємства»

Основні публікації:

 1. Parfinenko, A., Yevtushenko, O., Panova, I., Podlepina, P., & Onatskyi, M. (2021). International tourism as a tool of European integration within eastern European countries. Linguistics and Culture Review, 5 (S4), 1568-1584.
 2. Гапоненко Г.І., Василенко В.Ю., Євтушенко О.В., Шамара І.М. (2021). Проблеми та перспективи впровадження блокчейн-технологій в туристичній галузі України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 142-153.
 3. Гапоненко Ганна Ігорівна, Євтушенко Олена Віталіївна, Шамара Ірина Миколаївна, & Холодок Валентина Дмитрівна. (2021). Основні тенденції розвитку ресторанного господарства України в сучасних умовах. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 132-141.
 4. Гапоненко Г. І., Євтушенко О. В., Шамара І. М. Основні тенденції розвитку ресторанного господарства України в сучасних умовах// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. № 14. С. 209-216
 5. Євтушенко О.В., Гапоненко Г.І., Шамара І.М. Аналіз пропозицій провідних операторів на туристичному ринку Харківської області // Бізнес Інформ 2021. № 7. С. 153-160
 6. Євтушенко О.В., Гапоненко Г.І., Шамара І.М. Василенко В.Ю. Проблеми та перспективи впровадження блокчейн-технологій в туристичній галузі України// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. № 14. С. 217-224
 7. Євтушенко О.В, Гапоненко Г.І., Шамара І.М. Аналіз туристичного попиту в Україні: сучасний стан та перспективи // Бізнес Інформ. 2021. №2. С. 152-160
 8. Євтушенко О.В., Гапоненко Г.І., Шамара І.М. Аналіз франчайзингової діяльності на туристичному ринку України // Агросвіт (Категорія Б) 2020-№4 С.52-58.
 9. Гапоненко Г.І., Євтушенко О.В., Шамара І.М. Туристичний ринок в Україні: тенденції та приховані можливості // Український журнал прикладної економіки (Категорія Б) 2020-Том 5 №1 С.64-72
 10. Євтушенко О.В., Гапоненко Г.І., Шамара І.М Значення бізнес-плану для ефективного функціонування підприємств туристичної індустрії в умовах кризи // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, серія : «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм» (Категорія Б) 2020- №11 С.88-94.
 11. Шамара І.М., Євтушенко О.В., Салабай А.А. Зарубіжний досвід розвитку індустрії туризму Греції та можливості його використання в Україні // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, серія : «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм» (Категорія Б) 2020- №11 С. 132-138