Шамара Ірина Миколаївна


кандидат економічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate
Профіль у ResearcherID

Контактна інформація:

Телефон: +38 (097) 960-95-99
Адреса: к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: shamara@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність:

 • постійна учасниця та співорганізатор численних міжнародних та національних наукових та практичних конференцій з туризму;
 • учасниця проєкту Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0»;
 • науковий консультант установи Обласний комунальний заклад «Харківський організаційно-методичний центр туризму»;
 • автор понад 50 наукових та науково-методичних праць, з них: 2 монографії, 2 підручника, 1 навчальний посібник.

Наукові інтереси:

тенденції та перспективи розвитку туристичної галузі України, туристична політика зарубіжних країн та України, комунікації в туризмі, особливості організації туристичних подорожей в сучасних умовах, сільський зелений туризм, корпоративна культура, міжнародні економічні відносини

Курси, що викладаються:

 1. Основи туризмознавства
 2. Організація індустрії туризму
 3. Організація туристичних подорожей
 4. Комунікативний менеджмент
 5. Міжнародні економічні відносини
 6. Корпоративна культура та лідерство

Основні публікації:

 1. Гапоненко Г.І., Парфіненко А.Ю., Шамара І.М. Організація сільського зеленого туризму: підручник для студентів спеціальності «Туризм» [Organization of rural green tourism: atutorial for students of the specialty "Tourism"]. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга»», 2021. 300 с.
 2. Haponenko H. І.,Kravchuk I. I., Kravchuk I. A., Shamara I. M., Marchuk N. A. The information means to promotion green tourism.Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2019. Vol 4, No 31. Р. 497-505 (Web of Science).
 3. Haponenko H., Shamara I. Rural green tourism: hidden opportunities for Ukraine / Research and Innovation: Collection of scientific articles. USA, New York: Yunona Publishing, 2019. Р. 143-14
 4. Шамара І.М., Гапоненко Г.І., Євтушенко О.В.Аналіз пропозицій провідних операторів на туристичному ринку Харківської області // Бізнес Інформ 2021. № 7. С. 153-160
 5. Шамара І.М., Гапоненко Г.І., Євтушенко О.В., Василенко В.Ю. Проблеми та перспективи впровадження блокчейн-технологій в туристичній галузі України// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. № 14. С. 217-224
 6. Шамара І.М., Гапоненко Г.І., Євтушенко О.В. Аналіз туристичного попиту в Україні: сучасний стан та перспективи // Бізнес Інформ. 2021. №2. С. 152-160
 7. Шамара І.М., Гапоненко Г.І., Євтушенко О.В. Аналіз франчайзингової діяльності на туристичному ринку України // Агросвіт (Категорія Б) 2020-№4 С.52-58
 8. Шамара І.М., Гапоненко Г.І., Євтушенко О.В. Туристичний ринок в Україні: тенденції та приховані можливості // Український журнал прикладної економіки (Категорія Б) 2020-Том 5 №1 С.64-72
 9. Шамара І.М., Гапоненко Г.І. , Євтушенко О.В. Значення бізнес-плану для ефективного функціонування підприємств туристичної індустрії в умовах кризи// Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, серія : «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм» (Категорія Б) 2020- №11 С.88-94
 10. Шамара І.М., Євтушенко О.В., Салабай А.А. Зарубіжний досвід розвитку індустрії туризму Греції та можливості його використання в Україні // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, серія : «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм» (Категорія Б) 2020- №11 С. 132-138
 11. Шамара І.М. , Гапоненко Г. І., Василенко А. В. Перспективи організації Зелених шляхів в Україні як пріоритетний напрямок розвитку ринку внутрішнього туризму [Prospects for organizing green paths in Ukraine as a priority direction of the development of the domestic tourism market]. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. № 13. С. 231-240.
 12. Шамара І. М., Гапоненко Г. І. Євтушенко О. В., Основні тенденції розвитку ресторанного господарства України в сучасних умовах// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. № 14. С. 209-216