Підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»


Профільна кафедра кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

НМКД та силабуси


1 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Ділові сучасні документи і кореспонденція Федорова Г.Ю. PDF 
Вступ до фаху Солових Є.М. PDF 
Сучасні інформаційні технології Лубенець С.В. PDF 
Інформаційно-комунікаційні системи і мережі Лубенець С.В. PDF 
Політична історія та політичні системи країн світу Миколенко Д. В. PDF 
Дипломатична історія України Філатова О.Є. PDF 
Методи та логіка наукових досліджень Філатова О.Є PDF 

Також викладаються «Світові релігії», «Логіка мисення», «Безпека життєдіяльності та здоровий спосіб життя», «Ділова українська мова», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Спічрайтинг Хижняк Л.М. PDF 
Зовнішня політика України Здоровко С.С. PDF
Теорія міжнародних відносин Миколенко Д.В. PDF 
Конфліктологія та теорія переговорів Комарова Т.Г. PDF 
Миротворчі місії ООН Здоровко С.Ф. PDF 
Теорія комунікацій Хижняк Л.М. PDF 
Міжнародні організації в сфері безпеки  Алексєєва Т.І. PDF 

Також викладаються «Політологія», «Філософія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Конфлікт-менеджмент» та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів фахівцями профільних факультетів університету.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Міжнародні відносини та світова політика Алексєєва Т.І. PDF
PR-технології в міжнародних відносинах Хижняк Л.М. PDF
Міжнародна інформація та міжнародні комунікації Харченко І.М. PDF 
Міжнародне інформаційне право Доценко О.М. PDF
Європейська та євроатлантична інтеграція Солових В.П. PDF
Сучасні інформаційні війни Солових В.П PDF
Державний брендинг в МВ Солових Є.М. PDF 
Інформаційне забезпечення дипломатичних візитів та переговорів Пересипкіна І.В. PDF 
Зовнішня політика ЄС Солових Є.М. PDF 
Міжнародні економічні відносини Гончаренко В.В.  PDF 

Також викладаються «Іноземна мова за фахом», «Друга іноземна мова» і міжфакультетські дисципліни за вибором студентів фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти проходять виробничу практику (методичні вказівки).

4 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Дипломатична та консульська служба Кононенко В.П. PDF 
Дипломатичний протокол і етикет Рєзніков В.В. PDF 
Інформаційно-аналітична діяльність в МВ Харченко І.М. PDF 
Міжнародні комунікації Хижняк Л.М. PDF 
Міжнародні організації Чернишова Л.О. PDF
Дипломатичне та консульське право Кононенко В.П PDF 
Основи геополітики та геостатегії Пересипкіна І.В. PDF
Міжнародні медіакомунікації Чернишова Л.О. PDF  
Міжнародне інформаційне право Доценко О.М. PDF 
Міжнародне приватне право Файер О.А. PDF 
Зовнішня політика ЄС Солових Є.М. PDF 
Журналістські жанри Солових Є.М PDF 
Міжнародний інформаційний бізнес Лубенець С.В. PDF 
Інформаційний менеджмент Лубенець С.В. PDF

Також викладаються «Іноземна мова за фахом» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), складають комплексний атестаційний екзамен за фахом та захищають кваліфікаційну роботу в ЕК.