Баклаврат: освітня програма «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, міжнародна інформація та міжнародні комунікації;

Випускова кафедра: міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Адреса: майдан Свободи, 6, ауд. 264
Телефон: +38 (057) 707-55-54, +38 (057) 705-10-59, +38 (057) 707-51-60
Контактна особа: Харченко Ігор Михайлович, +38 (067) 57-66-321, kharchenko@karazin.ua


Пам'ятка абітурієнту
Перелік навчальних дисципін


Освітня програма «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» є аналогом відомої освітньої програми International communications», яка визнається в сучасному світі надзвичайно важливою для розвитку інформаційного суспільства і пропонується такими визнаними університетами світу, як City University London (Велика Британія), Leeds Beckett University (Велика Британія), Hanze University of Applied Sciences (Нідерланди), International University of Language and Media (Італія), Vilnius University (Литва), Boston University (США), University of Nottingham Ningbo China (Китай) та іншими.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Освітня програма призначена для підготовки фахівців для роботи в міжнародній інформаційній сфері і ідеально підходить для людей, які люблять подорожувати і працювати в різноманітному мовному середовищі. Вона спрямована на підготовку високоосвічених фахівців з інформаційно-аналітичної діяльності зі знанням якнайменше двох іноземних мов, які можуть працювати у галузі міжнародних відносин, державного управління, в корпоративній та суспільній сферах, забезпечуючи інформаційну взаємодію та міжнародні комунікації з метою налагодження та розвитку зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних та культурних зв’язків України з іншими державами.

Слід зазначити, що на даний момент жоден з вищих навчальних закладів Харкова не готує фахівців за такою освітньою програмою, яка відкрита саме у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, враховуючи багаторічний плідний досвід університету у підготовці фахівців зі споріднених спеціальностей міжнародної сфери, іноземних мов, інформаційних і комунікаційних технологій, зв’язків з громадськістю тощо.

ПРО КАР’ЄРУ

Глобальний розвиток людства призводить до становлення глобального інформаційного суспільства, однією з характерних рис якого є збільшення попиту на фахівців, які володіють декількома іноземними мовами, мають здібності та практичний досвід міжкультурної та міжнародної комунікації, володіють сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями. Саме для підготовки таких фахівців і слугує освітня програма «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», яка відкриває широкі можливості для майбутньої роботи і кар’єри у міжнародній інформаційній сфері.

Якщо ви вибираєте міжнародну кар’єру і плануєте працювати в державних структурах, приватному корпоративному секторі або суспільній сфері, ця освітня програма буде в нагоді і ви обов’язково отримаєте широкий спектр можливостей для вибору напрямів своєї міжнародної кар’єри, які відповідають вашим особистим інтересам і забезпечуються даною освітньою програмою (дипломатична служба, робота в корпоративному секторі, перекладацька діяльність, міжнародна журналістська діяльність та інші кар’єрні можливості).

Дипломатична служба. Освітня програма може надати вам можливість представляти нашу країну на міжнародній арені в якості представника зовнішньополітичного відомства або дипломатичної установи України за кордоном. Інший можливий варіант — робота у дипломатичних представництвах інших країн світу або міжнародних організацій, які розташовані в Україні.

Корпоративні структури. Навчання може підготувати вас до кар’єри у національних та міжнародних корпоративних структурах. Великі міжнародні корпорації потребують висококваліфікованих фахівців для здійснення міжнародної інформаційної діяльності та міжнародних комунікацій.

Перекладацька діяльність. Освітня програма може бути особливо корисною для абітурієнтів, які мають бажання вільно володіти якнайменше двома іноземними мовами, забезпечує можливість ефективно працювати у державних установах або приватних корпораціях в якості інформаційного аналітика-міжнародника або перекладача.

Міжнародна журналістська діяльність. Для тих, хто любить писати есе, аналітичні статті або готувати репортажі, досліджуючи різні країни світу та взаємовідносини між ними, навчання за освітньою програмою дасть можливості кар’єрного росту в сфері міжнародної журналістської діяльності. Якщо ви вирішите працювати в цій сфері, проживаючи у власній країні або за кордоном, ви зможете використати свої знання з міжнародної інформації та міжнародних комунікацій для ефективної роботи в якості журналіста-міжнародника, готуючи аналітичні публікації з різних аспектів міжнародних відносин.

Інші кар’єрні можливості. Освітня програма відкриє для вас багато інших дверей і дасть можливість вибрати інші шляхи розвитку своєї міжнародної кар’єри, такі як робота у сфері міжнародної реклами, засобах масової інформації або громадських організаціях. Ви також зможете почати свою науково-дослідну кар’єру як науковий співробітник науково-дослідної установи сфери міжнародних відносин або науково-педагогічну кар’єру як викладач вищого навчального закладу.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Мовна підготовка. Більш ніж 2500 академічних годин відводиться для опанування двох іноземних мов: англійської як основної іноземної мови (загальна кількість годин з викладання англійської мови відповідає підготовці перекладача) та німецької, французької, італійської або іспанської як другої іноземної мови. Також студентам надається можливість факультативного вивчення китайської мови. З цією метою в університеті сумісно з Аньхойським університетом (Китай) створено китайський мовно-культурний центр «Інститут Конфуція», який має курси китайської мови та мовний клуб, надає можливість для мовної практики з носіями китайської мови, участі в культурних заходах, присвячених Китаю, а також для стажування та навчання в Китаю.

Академічна мобільність. Наші студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів.

Презентація освітньої програми

МОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Випускники, які засвоїли освітньо-професійну програму «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», матимуть можливість продовжити навчання на другому магістерському рівні вищої освіти за трьома освітньо-професійними програмами: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні комунікації» та «Міжнародна інформаційна безпека» і отримати можливість виконувати професійну роботу за кваліфікацією «Магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій», а також займатися інформаційно-аналітичною та експертною діяльністю в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва і міжнародних відносин, педагогічною та науково-дослідницькою діяльністю.

Первинними посадами є:

 • інформаційний аналітик-міжнародник інформаційно-аналітичної служби або відділу міжнародного співробітництва державної установи, комерційної структури, спільного підприємства;
 • аналітик-референт прес-служби зовнішньо-політичного відомства або дипломатичної установи;
 • аташе, дипломатичний агент, секретар дипломатичної місії;
 • аналітик-міжнародник друкованих та електронних ЗМІ;
 • експерт з міжнародних комунікацій у сфері зовнішньої політики або міжнародної реклами;
 • аналітик-міжнародник відділу зв’язків з громадськістю та пресою державних установ, комерційних структур, спільних підприємств;
 • експерт з питань міжнародної інформаційної безпеки;
 • політичний оглядач, журналіст-міжнародник у державних або комерційних теле- та радіокомпаніях, редакціях газет;
 • науковий співробітник науково-дослідних установ сфери міжнародних відносин;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • інші посади.
Яндекс.Метрика