Бакалаврат: освітня програма «Міжнародні відносини»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 291«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, міжнародні відносини

Випускова кафедра: міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки

Адреса: каб. 264, майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Контактні особи:  гарант програми: Солових Євгенія Миколаївна, +38 (095) 198-47-14, j.m.solovikh@karazin.ua
в.о. завідувача кафедри: Пересипкіна Ірина Валеріївна, +38 (057) 705-10-59, iryna.peresypkina@karazin.ua


Пам'ятка абітурієнту
Презентація освітньої програми 
Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітня програма спрямована на підготовку компетентних конкурентоспроможних фахівців у галузі міжнародних відносин, здатних здійснювати професійну діяльність в системі транскордонної взаємодії учасників, що діють на міжнародній арені у політичній, економічній, соціальній, культурній сферах, на засадах міжнародного права, міжнародної безпеки та дипломатії, захищати національні інтереси України, демонструвати лідерські якості, продовжувати професійне зростання та саморозвиток.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Значні трансформації, які відбуваються останнім часом у сфері міжнародних відносин, сприяють новому баченню сутності й змісту політичних процесів. Все це має значний вплив не лише на оцінку сучасних подій, але й на взаємовідносини між різними країнами, на формування нових підходів до рішення міждержавних відносин. З огляду на це, професія фахівця в сфері міжнародних відносин є затребуваною, цікавою та актуальною.Такі фахівці здійснюють політичну, експертно-аналітичну та дипломатичну діяльність для вирішення важливих завдань з реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.

Випускники освітньо-професійної програми можуть здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, та обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах.

ПРО КАР’ЄРУ

Сфера професіональної діяльності бакалаврів, які навчаються за освітньою програмою «Міжнародні відносини», включає:

 • регулювання глобальних політичних, економічних, військових, екологічних, культурно-ідеологічних та інших процесів;
 • забезпечення ефективної роботи посольств, місій та апарату відомств закордонних справ, у тому числі Міністерства закордонних справ України, візових центрів;
 • консультування представників центральних та місцевих органів державної влади з питань, пов’язаних із сферою міжнародних відносин та зовнішньої політики;
 • налагодження міжнародних зв’язків у суспільно-політичній, економічній та соціокультурній сферах;
 • забезпечення професійного перекладу наукової, науково-публіцистичної літератури та інформаційних матеріалів із сфери міжнародних відносин;
 • захист інтересів держави та її громадян (фізичних і юридичних осіб), що перебувають за кордоном;
 • здійснення експертно-аналітичної діяльності у системі міжнародних відносин.

Серед основних посад, за якими можуть працювати випускники, є: аташе, віце-консул, дипломатичний кур’єр, дипломатичний агент, секретар дипломатичного агентства, помічник експерта із зовнішньополітичних питань, політичний оглядач, фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері, консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях) тощо.

Випускники можуть працювати:

 • у дипломатичних і консульських представництвах України за кордоном;
 • в органах державної влади та місцевого самоврядування різних рівнів,
 • у представництвах транснаціональних корпорацій і підприємствах різної форми власності;
 • у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях;
 • у комерційних та недержавних структурах,
 • в бюро перекладів, об’єднаннях, культурних центрах, підприємствах, які здійснюють зовнішньополітичну діяльність;
 • у наукових інститутах, аналітичних центрах, дослідницьких групах, пов’язаних із вивченням та прогнозуванням політичних і соціальних процесів.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Основним базисом підготовки фахівців за освітньою програмою «Міжнародні відносини» є вивчення декількох іноземних мов, володіння ґрунтовними знаннями теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, міжнародно-політичного аналізу для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва.

Основними об´єктами вивчення є: міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародне право, дипломатична та консульська служба, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти.

Студенти вивчають мінімум дві іноземні мови: англійська (обов’язкова) та за вибором: французької, німецької, іспанської, італійської, китайської.

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів. Таким чином вони спілкуються з носіями мови, долучаються до культури цих країн та формують уявлення про менталітет народів, з якими у подальшому буде пов’язана їх професійна діяльність.